NRK Meny
Normal

Barnevernloven brytes i Haugesund

Dette kommer frem av en revisjonsrapport kontrollutvalget i Haugesund har fått utarbeidet.

Barnevern
Foto: Scanpix / SCANPIX

Ifølge barnevernloven skal innmeldte saker til barnevernet undersøkes innen tre måneder, men denne fristen blir brutt i 40 prosent av tilfellene i Haugesund.

Kontrollutvalgsleder Astri Furumo krever nå tiltak.

- Dette er noe som politikerne i Haugesund har vært kjent med over lengre tid, sier hun. Barnevernstjenesten har rapportert at på grunn av kapasitetsproblemer så har ikke fristen på tre måneder blitt overholdt. Vi skal gjøre et endelig vedtak i kontrollutvalget i januarmøtet, og da vil vi gi dem en frist for å få prosenten lavere i starten. Og målet må jo være null, sier Furumo.

Rapporten utarbeidet etter tortursaken

Det var i etterkant av den såkalte tortursaken i Haugesund at kontrollutvalget bestilte en revisjonsrapport om det kommunale barnevernet.

En 16-årig gutt ble brent, voldtatt, slått og sparket i en leilighet i Haugesund i desember i fjor. De fleste av de involverte ungdommene, som i sommer ble dømt for volden mot 16-åringen, var underlagt barnevernet.

Astri Furumo sier det var viktig å få utarbeidet rapporten etter at barnevernet ble satt i fokus med tortursaken.

Klager på saksbehandlerne

- Det som kom frem var at det var en del klager i forhold til saksbehandlerne, sier hun. Dette gikk på at de var lite tilgjengelige, og at det var mye skifte av saksbehandlere. En del brukere ønsker mer stabilitet, og de ønsker å komme lettere til en saksbehandler, samt at saksbehandlingstiden kortes ned.

I følge barnevernet selv er det kapasitetsproblemer, mange kompliserte saker og manglende samarbeid med foreldrene, som gjør at fristene blir brutt så ofte.

I tillegg fører kapasitetsproblemene til at barnevernet ikke klarer å gjennomføre tiltaks- og omsorgsplaner, samt oppfølging av fosterhjemmene.

Styrker barnevernet i 2010

Rådmann Odd Henry Dahle er klar over at det kommunale barnevernet har store utfordringer fremover. Han håper likevel at styrkingen av barnevernet på tre millioner kroner for 2010, vil føre til færre fristbrudd.

- Jeg føler meg veldig trygg på at dette skal være med på å lukke de avvikene som vi har sett, sier Dahle. Rapporten viser at vi har et barnevern som er veldig kompetent, men de har et kapasitetsproblem. Og det mener jeg at bystyret nå har klart å imøtekomme når det gjelder budsjettet for 2010.