Hopp til innhold

- Trist når barnefordeling havner i retten

Barnefordelingssaker i retten har økt med opptil 20 prosent i de største byene i Norge. – Advokatene ivrer etter å få dem opp for retten, sier sorenskriver Helge Bjørnestad.

Stavanger tinghus, Helge Bjørnestad

Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett mener barnefordelingssaker bør løses utenfor rettssalen.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

– Advokatene bringer barnefordelingssaker meget raskt inn i domstolene, sier Helge Bjørnestad, sorenskriver ved Stavanger tingrett.

Tall NRK har hentet inn viser en økning på opptil 20 prosent i barnefordelingssaker som er brakt inn for retten i de største byene i Norge.

Tilspissing av konflikten

Bjørnestad tar imot stadig flere familiesaker, og sier at barnefordelingssakene er de som øker mest. Han mener konflikten mellom foreldrene burde vært løst utenfor rettsapparatet.

– Det er en spissing av konflikten når saken kommer opp i en domstol. Det preger saken, og gjør det vanskeligere å finne løsninger enn om saken hadde blitt løst på et lavere nivå, sier Bjørnestad.

Advokat uenig

Advokat Kjersti Gjellesvik har mange barnefordelingssaker i retten, og avviser at advokatene ivrer etter å få konfliktene inn i rettssalen. Hun mener det er foreldrene som ønsker en rettslig avgjørelse.

– Jeg tror det har noe med den moderne familien å gjøre. Man har en likestilling hjemme, hvor det ikke lenger er opplagt hva som er til barnets beste i forhold til hvem som skal ha foreldreretten, sier hun.

Helge Bjørnestad vil nå at advokatene i større grad tar ansvar for økt mekling for å få til en avtale mellom foredrene.

– Det er ofte vinnere og tapere i en dom, og det er trist, sier han.

Flere nyheter fra Rogaland