Hopp til innhold

Barn av rusmisbrukere får hjelp

Et nytt dataprogram skal gi et bedre tilbud til barn av rusmisbrukere. Dataprogrammet skal kartlegge antall barn og behovene de har.

Til nå har det vært vanskelig for kommunene å få skikkelig oversikt og kunnskap om hvor mange barn dette gjelder, og hvilke behov de har. Barna av rusmisbrukere får ofte ikke hjelp før de selv har fått problemer.  

Et nytt dataprogram som forskningsinstitusjonen IRIS og Helse Fonna har utviklet kan løse dette problemet.

- Halvparten av rusmisbrukerne har egne barn, og en tredel av disse har samvær eller omsorg for barna. Derfor er det viktig for kommunene å finne ut hvor alvorlig rusproblemene til den enkelte er, sier Sverre Nesvåg, forskningsleder ved forskningsinstitusjonen IRIS.

BrukerPlan, som programmet heter, gir kommunene en fullstendig oversikt over antall rusmisbrukere, deres livssituasjon og behov.

Klinikkdirektør ved Psykiatrisk klinikk i Helse Fonna, Anne Lise Kvalevåg, er ikke i tvil om at det nye programmet vil bety mye for tilbudet til barna.

- Nå kan  kommunene finne ut hvem som trenger hjelp, og sørge for at barna kan ha samvær med sine foreldre på en trygg måte, sier Kvalevåg.