Hopp til innhold

Både drivstoffavgift og bompenger?

Skal bommene vekk må drivstoffprisen gå opp med inntil fire kroner literen.

Bomstasjon Bråstein Sandnes

Blir bommene erstattet med drivstoffavgift, eller blir det begge deler?

Foto: Gunnar Morsund / NRK

Rogaland fylkeskommune får onsdag et brev fra Samferdselsdepartementet, der det åpnes for at den nye lokale avgiften kan erstatte dagens bompengeordninger eller komme i komme i kombinasjon med dagens ordning.

I dag gir loven bare adgang til å drive inn bompenger til finansiering av veiprosjekter.

En mulighet er å ha færre bommer samtidig som man innfører
drivstoffavgift i et begrenset område.

Skal drivstoffavgiften fullt ut dekke inn inntektene fra bompengeringen vil dette kunne utgjøre inntil fire kroner for literen.

Skeptisk

Både fylkesordfører Tom Tvedt (Ap) og leder i samferdselskomiteen i Rogaland fylkeskommune Odd Arild Kvaløy (Sp) er positive til en drivstoffavgift.

De mener dette vil være en løsning som kan rette opp i urettferdighetene ved dagens bompengeinnkreving slik at alle bidrar likt.

Men fylkesvaraordfører Ellen Solheim (KrF) liker ikke tanken på drivstoffavgift.

- Dette vil bli en ordning som i første rekke vil ramme distriktene. Samtidig kan det åpne opp for at mange velger å kjøpe drivstoff på andre siden av fylkesgrensen, sier Solheim.

Tidligst i 2012

Rogaland fylke må selv finne ut om de ønsker å ta i bruk drivstoffavgift, og hvor stor avgift som må innføres i forhold til hvor store og kostbare
prosjekter man ønsker å få gjennomført.

- Men regelverket vil ikke lenger være et hinder, sier statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet, til Stavanger Aftenblad sin
nettutgave.

Pollestad understreker at det fortsatt er Stortinget som til slutt må avgjøre en avgiftsinnføring, slik det allerede er i forhold til bompenger.

Dette betyr at drivstoffavgift tidligst kan blio innført fra 1.januar 2012.

Vi du heller ha drivstoffavgift enn bompenger?

Flere nyheter fra Rogaland