Avgjerd om parkeringshus i morgon

Avinor håper å få svar på kva som skal skje med parkeringshuset på Stavanger lufthavn, Sola, før helga. Det seier lufthamndirektør Anette Sigmundstad. Ekspertar jobbar med å finne ut korleis bilar kan hentast ut og om parkeringshuset må rivast.

Helikopterbilde av brann i parkeringshus på Sola
Foto: Arild Eskeland / NRK