Hopp til innhold

Her endevendes kirken i jakten på svar: – Vi kommer til å finne skjeletter

Jakten i Norges eldste domkirke er i gang. Allerede før undersøkelsene startet, ble det gjort et sjeldent funn.

Stavanger domkirke

FORVANDLING: Slik ser domkirken ut mens de arkeologiske undersøkelsene pågår.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Vi kommer til å finne skjeletter og graver, sier prosjektleder Halldis Hobæk.

De har akkurat startet utgravingen av Norges eldste domkirke i Stavanger. Under det gamle kirkegulvet håper arkeologene at flere viktige svar ligger gjemt.

– Vi håper å finne spor av den tidlige kirken som skal ha vært her og hvilket sted dette var før kirken kom, sier Hobæk til NRK.

Stavanger domkirke

Prosjektleder Halldis Hobæk fra Norsk institutt for kulturminneforskning.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Gammel gravplass

Det er ikke mye som minner om en kirke under taket lenger. Gulvet er revet og en tidligere skjult krypkjeller er kommet til syne.

– Her ble det gravlagt folk gjennom middelalderen og helt frem til 1800-tallet, sier Hobæk og peker ut over rommet.

Kjelleren har 18 kamre, og tre av disse undersøkes nå nærmere. Her finnes blant annet trevirke, tekstiler og kisterester fra middelalderen.

– Dette er utrolig spennende og interessant. Vi får ikke sjansen til å grave ut alt, men vi skal få gjort mye. Vi skal sikre informasjon og materiale, og virkelig bruke denne sjansen, sier Hobæk.

Stavanger domkirke, der gulvet nå er tatt av.

Alle jordgulvene i krypkjelleren skal undersøkes og dokumenteres, og i tillegg er tre felt valgt ut for en mer omfattende arkeologisk utgravning.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Eldre funn?

Det er Norsk institutt for kulturminneforskning (Niku) og Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger (UiS) som står bak undersøkelsene.

Arkeologene drømmer om å gjøre funn som kan si noe om kristningen av Norge og fremkomsten av byer i middelalderen.

Kanskje finner de også noe som går enda lengre tilbake i tid?

– Vi vet at det var en gård her i vikingtiden, så vi håper at vi kan finne spor etter den, sier arkeolog Sean Dunham fra Arkeologisk museum ved UiS.

Stavanger domkirke

I 1968 fant Stavanger museum rester av 31 individer under gulvet i domkirkens kor. Trolig kristne graver fra tiden før domkirken ble påbegynt, men skjelett-delene ble sammenblandet etterpå, noe som har gjort analyser vanskelige.

Foto: ARKEOLOGISK MUSEUM, UNIVERSITETET I STAVANGER

Fant «luksusobjekt»

Allerede i fjor gjorde Dag-Øyvind Solem fra Niku et spesielt og sjeldent funn i domkirken.

Han skulle plukke opp løse skjelettdeler under kirkegulvet, og fant det han først trodde var en litt merkelig stein.

Da han pusset og sjekket funnet nærmere, oppdaget han at det var dekor på det.

Stavanger domkirke

Dette er trolig en 600-700 år gammel sjakkbrikke.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Det viste seg å være en mulig sjakkbrikke fra middelalderen.

– Den var nok et skikkelig lukusobjekt. Sjakk var ganske vanlig i middelalderen, men det var forbeholdt overklassen. Så her har nok snobbene sittet og koset seg, sier Solem og smiler.

900-års jubileum

Stavanger domkirke er en av få velbevarte domkirker fra middelalderen, og byggingen startet antagelig rundt år 1125.

For seks år siden startet et omfattende oppussingsarbeid i kirken, og gulvet er fjernet for å legge vannbåren varme.

De arkeologiske undersøkelsene skal vare i 20 uker.

Arbeidet på katedralen skal være ferdig til kirkens og byens felles 900-års jubileum i 2025.