- Lås postkassa!

Antallet identitetstyverier har økt med nesten 50 prosent.

Postkasse-reklame

Tyverier fra postkasser skjedde oftere i 2008 enn tidligere i Rogaland politidistrikt. Ved å låse postkassen, kan du stoppe identitetstyven.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Fredag la Rogaland politidistrikt fram årsstatistikken for 2008.

Startistikken viser nedgang i flere kriminalitetstyper, mens noe går klart opp: ID-tyverier, identitetstyverier.

Mens politiet i søndre del av Rogaland registrerte 53 slike i 2007, kunne de i 2008 bokføre 78. det er en økning på 47 prosent.

- ID-tyveri en trend

- Det kan se ut som dette også i vårt distrikt er noe som har framgang. Og når vi ser hva som for eksempel stjeles fra biler, tyder dette på at slike tyverier er en kommende utfordring - og trend, sier politiinspektør Bjørn Andersen.

Bedrageri etter § 270

År

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Antall

503

503

480

497

514

588

745

Antall anmeldte saker i samlekategorien bedrageri har også økt det siste året, viser politiets statistikk. Mens det i 2007 var 787, var det i 2008 896.

Postkassetyverier stiger

Andersen forklarer slik hvordan ID-tyveriene fungerer:

- Noen finner mulighet for vinning ved å bruke andres identitet. Dette kan være ved å bestille varer, gjør uttak i bank og så videre, sier han, og legger til at svært mye av dette foregår elektronisk.

- Det kan være vi får en situasjon hvor vinningskriminaliteten flyttes fra fysisk tyveri og over på bedrageri, sier Andersen.

- Hvordan kan folk gardere seg mot dette?

- Det er påfallende at antall tyverier fra postkasser er sterkt stigende. I postkassen kommer ting som kan være til hjelp for identitetstyvene: Koder, bankkort og lignende, sier han.

SE VIDEO: ID-tyverier øker kraftig

Video nsps_upload_2009_1_9_19_2_18_1980.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.