Hopp til innhold

Alvorlig virussykdom oppdaget blant verpehøns på Jæren

7500 verpehøns må avlives etter at sykdommen Newcastle disease er oppdaget i en besetning på Jæren. Mattilsynet kaller situasjonen alvorlig for fjørfeproduksjonen i Rogaland.

Høne

Hønene på Jæren må igjen holde seg innendørs etter at det er oppdaget en ny og smittsom virussykdom for fjørfe på Jæren. Det er bare et knapt år siden det var portforbud sist.

Foto: Arne Gunnar Olsen

Mattilsynet ble fredag varslet om mistanken av Veterinærinstituttet etter at flere blodprøver viste at det kunne være det fryktede viruset. Analyser av nye prøver lørdag bekrefter at det er Newcastle disease.

– Sykdommen ble oppdaget ved at hønene i besetningen la færre egg enn normalt, sier kommunikasjonsrådgiver i Mattilsynet Hege Robberstad.

Newcastle disease fører som regel til alvorlig sykdom og død, men symptomene kan variere. Både tamme og ville fugler kan bli rammet av sykdommen. Alle verpehønene i besetningen hvor sykdommen er oppdaget vil bli avlivet for å hindre videre smitte.

Risikoen for smitte til mennesker er svært lav, og det skal være trygt å spise egg og fjørfekjøtt. Men hvis mennesker blir smittet kan det gi milde symptom som øyebetennelse eller mild influensa.

Det er ikke kjent hvordan smitten er kommet inn i besetningen. Men sykdommen er funnet hos ville duer i Oslo i slutten av august i år.

Krevende for næringen

– Dette er krevende for næringen. Det er bare et knapt år siden vi hadde utbrudd av fugleinfluensa her, sier leder for Rogaland fjørfelag for egg, Tor Gudmestad.

Rogaland står for 30 prosent av eggproduksjonen i Norge. Dyretettheten generelt er stor på Jæren,

Produksjonslokalene er tomme etter at kyllingene måtte slaktes.

Flere kyllingprodusenter måtte slakte ned hele besetningen da det ble påvist fugleinfluensa på Jæren i fjor. Nå har det kommet inn en ny alvorlig sykdom i samme område.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Vi har gode rutiner for å håndtere smitte, men vi vet aldri når alvorlig sykdom dukker opp.

Gudmestad tror ikke at dette vil føre til mangel på egg til forbrukerne.

– Det er vondt for produsenten som står oppe i dette, men vi er trygge på at Mattilsynet håndterer dette på en god måte.

Setter i gang tiltak

Mattilsynet setter nå i gang en rekke tiltak for å hindre at sykdommen sprer seg. Det blir opprettet vernesone og observasjonssone rundt besetningen. Innenfor disse sonene er det forbudt med all transport av alt som har med fjørfeproduksjon å gjøre.

Kart over vernesone og observasjonssone i forbindelse med utbrudd av virussykdommen Newcastle disease

Mattilsynet har opprettet en vernesone (den røde ringen) og en observasjonssone (den grønne ringen) etter at Newcastle disease ble oppdaget i en besetning på Jæren.

Foto: Mattilsynet

Alle tamme fugler må holdes innendørs i disse sonene.

– Vi jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige. Ytterligere tiltak kan komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, sier Inge Næsset, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

I Norge har det bare vært utbrudd av Newcastle disease på fjørfe en gang tidligere. Det var på Finnøy i 1996.

På verdensbasis har Newcastle disease vært den mest tapsbringende alvorlige smittsomme sjukdommen i fjørfeproduksjonen i lang tid.