Her kjøper ingen utsiktstomt når boligprisene går ned i Stavanger

Stort sett all vekst i Rogaland skjer nå i kommunene rundt Stavanger og Haugesund. Samfunnsviter mener nedturen i boligmarkedet på Nord-Jæren satt fart i sentraliseringen i fylket.

Utsiktstomt i Forsand, Bergebakkene
Foto: Forsand kommune

– Vi merker at når det går dårligere i Stavanger-området, og det blir lavere priser på leiligheter og hus der, så tenker folk seg litt ekstra om før de flytter til utkantene, slik som Forsand.

Les også: Sandnes er større enn Tromsø

Les også: Flere kommer til å flytte hit de neste årene

Det sier Forsand-ordfører Ole Tom Guse. Han mener boligpriser er en viktig årsak til at kommunen nå opplever nedgang i folketallet etter vekst for noen få år siden. I mellomtiden har bolig og leiepriser stagnert i Stavanger-området.

– Prisene skal i utgangspunktet kompensere for avstanden til Stavanger, så det tror jeg er litt av årsaken, sier Guse.

Ole Tom Guse

Forsand-ordfører Ole Tom Guse registrerer at det er tyngre å selge utsiktstomter i kommunen når det blir rimeligere å bo i Stavanger.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

I tillegg til Forsand registrerte og en rekke andre distriktskommuner i Rogaland, blant andre Rennesøy, Bjerkreim, Lund og Hjelmeland i fjor en klar nedgang i folkeveksten.

Vokser skjevt

Rogaland vokste med mer enn 6000 innbyggere i fjor, men veksten er svært ujevnt fordelt i fylket. Hele 96 prosent av økningen skjer i åtte kommuner i Stavanger/Sandnes-regionen og tre kommuner i Haugesunds-regionen.

De femten øvrige kommunene i Rogaland sitter igjen med fire prosent av den totale veksten i fylket. Fem av utkantkommunene opplevde nedgang i folketallet i fjor.

Les også: – Det er en ufattelig flott plass å bo

Forskjellene i befolkningsutvikling mellom det som er sentralt og det som er utkant i Rogaland øker. Mens veksten rundt Stavanger og Haugesund er ganske stabil, er det negativ utvikling i mange av kommunen i Dalane og Ryfylke.

Vekst rundt Stavanger og Haugesund

Stavanger-området vokste med 5198 innbyggere (81 prosent av veksten i fylket). Sandnes er motoren i denne befolkningsøkningen med en økning i folketallet på mer enn 1700. Det er og kraftig vekst på Jæren, i Sola og i Gjesdal kommune.

Veksten i Stavanger-regionen i 2014

Veksten i Stavanger-regionen i 2014

Folkemengde 1.jan 2015

Folketilvekst i 2014

Sandnes

73 624

1 724

Stavanger

132 102

1 348

Sola

25 708

625

18 528

413

Time

18 306

409

Gjesdal

11 600

283

Klepp

18 741

256

Randaberg

10 556

Haugesunds-regionen fikk 937 flere innbyggere (15 prosent av veksten i fylket). Her er det først og fremst Haugesund og Karmøy som får flere innbyggere.

Veksten i Haugesund-regionen 2014

Veksten i Haugesund-regionen i 2014 Kommune

Folketall 1.januar 2015

Folketilvekst i 2014

Haugesund

36 538

439

Karmøy

42 062

309

Tysvær

10 857

Mange lar være å flytte ut fra byen

Det er stort sett Egersund som vokser i Dalane-regionen. Bjerkreim hadde en viss vekst for noen år siden, men den har langt på vei stanset opp.

Veksten i Dalane-regionen i 2014

Veksten i Dalane-regionen i 2014 Kommune

Folketall i 2015

Folketilvekst i 2014

Eigersund

14 916

105

Bjerkreim

2 861

41

Lund

3 247

22

Sokndal

3 303

6

SUM

– Hvis folk kan spare en million på å kjøpe hus på Vikeså, så gjør de det. Så vil en se at det er ganske marginale størrelser som skal til. Hvis prisene går noe ned i Stavanger, så velger folk i stedet de nærere boområdene. Tre kvartes reise er nå likevel en vesentlig del av dagen når du skal fram og tilbake.

Erik Fossåskaret

Sosionom Erik Fossåskaret mener at nedkjølingen av boligmarkedet i Stavanger-området er en av årsakene til økende sentralisering i fylket.

Foto: Anders Fehn / NRK

Det sier sosionom Erik Fossåskaret ved Universitetet i Stavanger. Han tror at utviklingen i boligmarkedet betyr mye for hvor folk velger å slå seg ned.

– Om de ikke flytter fra utkanten og inn til byen, så kan det være mange som lar være å flytte ut fra byen. Folk har ikke søkt seg ut fra byen fordi de har vraket byen, men det har vært en løsning man har tydd til i det veldig stramme boligmarkedet vi har hatt de siste årene, mener Fossåskaret.

Ubrukte kvaliteter

Strand er vekstkommunen i Ryfylke. Det er grunn til å tro at dette har med Ryfast-utbyggingen og fremtidig fastlandsforbindelse å gjøre. Fastlandsforbindelsen har og gitt en oppsving i Finnøy. I Rennesøy toppet veksten seg i 2012, nå har den stanset kraftig opp.

Veksten i Ryfylke i 2014

Veksten i Ryfylke i 2014 Kommune

Folketall 1.januar 2015

Folketilvekst i 2014

Strand

12 935

256

Finnøy

3 147

89

Rennesøy

4 794

39

Suldal

3 892

11

Hjelmeland

2 785

- 2

Sauda

4 756

- 4

Forsand

1 208

- 34

Sosionomen mener at kommuner som Rennesøy bør bruke sine attraktive sier har om de vil få folk til å bosette seg i kommunen.

– Nyetableringene er lange rekker med hus som er like, og de står tett. Det er vanskelig å skille mellom et boligområde på Rennesøy og et på Hundvåg. Her er det nok noen ubrukte kvaliteter, mener Fossåskaret.

Les også: Flere kommer til å flytte hit de neste årene

Les også: Sandnes er motoren

Forsand mistet innbyggere for første gang på mange år. Det gjør og Hjelmeland og Sauda, etter at disse kommunene hadde brukbar vest for tre, fire år siden.

Forsand-ordfører Guse er inne på de samme tankene. Han tror at kommunen selv kan gjøre noe for å snu den negative utviklingen.

– Det er viktig for oss å snakke positivt om kommunen. Vi har faktisk flott natur. Vi har tomter med fin utsikt, større tomter enn de har i byen. Det er viktig å få fram at vi har noe som er attraktivt for folk å flytte til, mener Guse.