Normal

Flere kommer til å flytte hit de neste årene

Etterspørsel er ikke nok til å forklare boligprisveksten, mener forskere. Også reisetid hjemmefra til jobb spiller inn.

Jærstrendene frå lufta

Det blir nok ingen boligbygging akkurat på Jærstrendene, men kommunene på Jæren kommer til å ha høyere befolkningsvekst i prosent enn Stavanger og Sandnes.

Foto: Jonny Engelsvoll

– Områder som får reduksjon i reisetid til sentrumsområdet, opplever en sterkere prisvekst enn området som helhet, sier Stian Brosvik Bayer fra IRIS.

Sammen med Rolf Barlindhaug fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) la han fram sin «Bolig- og mobilitetsanalyse i seks kommuner på Jæren». Husbanken har betalt for analysen, og Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola og Randaberg står sammen om oppdraget.

Forskerne har sett på befolkningsutvikling og -framskrivning, boligprisutvikling, hvordan folk flytter på seg og hvordan kommunene kan påvirke boligbygging i området rundt Stavanger.

Kan få 500 flere på sju år

– Klepp, Time og Hå har fått en ganske kraftig prisvekst i boligene, og tatt innpå Stavanger. Mens Randaberg, som har hatt en forverring av transportsituasjonen, har hatt en avtagende prisvekst sammenlignet med Stavanger, sier han.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Stian Brosvik Bayer og Rolf Barlindhaug

– Det er vanskelig å bygge seg ut av boligprisveksten, sier Rolf Barlindhaug (t.h.) fra Norsk institutt for by- og regionforskning. Sammen med Stian Brosvik Bayer fra IRIS har han analysert boligmarkedet og befolkningsutviklingen i Hå, Klepp, Time, Gjesdal, Sola og Randaberg.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK
Ane Mari Braut Nese

Ane Mari Braut Nese (Høyre), Klepp

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK
Olaug Bollestad

Olaug Bollestad (KrF), Gjesdal.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

Ifølge analysen har Stavanger og Sandnes hatt den sterkeste befolknings- og boligprisveksten de siste årene, men her er veksten i ferd med å flate ut. Frem mot 2020 kommer Klepp til å få den største prosentvise veksten, ifølge analysen.

– Vi har lurt på hvordan vi skal komme oss ut av denne suppa, sier Ane Mari Braut Nese.

Bare frem til 2020 skal folketallet i Klepp, som nå er i overkant av 18.000 mennesker, vokse med 500. Det tilsvarer 2,7 prosent. Til sammenligning kommer Stavanger til å få bare én prosents vekst.

Braut Nese er ikke sikker på hvordan de skal løse det i Klepp.

Sier de visste dette fra før

– Jeg er nok litt skuffet. Jeg føler dette er en oppsummering av det vi alle har gått rundt og visst og tenkt og følt, sier Klepp-ordføreren, som ikke har svarene etter å ha vært på boligkonferansen.

På konferansen på Sola Strand Hotel var rådmenn i de ulike kommunene, men også representanter fra Husbanken og utbyggere. I tillegg til Braut Nese var også Olaug Bollestad (KrF) blant ordførerne som hadde tatt turen.

Hun støttet Klepp-ordføreren da hun tok ordet på konferansen.

– Mye av det vi har visst fra før, har kommet frem her. Dere rådmenn bør sette dere sammen, og ta denne rapporten videre til det politiske nivået. Politikerne i disse kommunene må også diskutere: Hvordan kan vi stå sammen for å få dette til i våre kommuner, sa hun.

– Kommunene må samarbeide

Analysen tar også for seg hva kommunene kan gjøre for å øke boligbyggingen; blant annet å gjøre prosessen før byggingen kan ta til raskere, ulike tilskuddsordninger for låntakere, bygge tettere rundt kollektivakser.

Rolf Barlindhaug fra Norsk institutt for by- og regionforskning er likevel siker på én ting:

– Det er vanskelig å bygge seg ut av boligprisveksten. Vi har vel kanskje ikke så mange anbefalinger til kommunene, utenom at de må samarbeide, og fordele byggingen mellom kommunene slik at de ivaretar både behovet for bolig og jordbruksinteresser, sier han.