NRK Meny
Normal

Sandnes er større enn Tromsø

De nye SSB-tallene fra tredje kvartal viser at Sandnes har passert Tromsø og blitt Norges syvende største by.

Sandnes sentrum

Sandnes vokser stadig, og har vokst forbi Tromsø.

Foto: Øystein Otterdal/NRK

Etter andre kvartal var det 70.948 innbyggere i Sandnes og 71.019 i Tromsø, men den enorme veksten i Sandnes har dyttet kommunen forbi på folketallsrangeringen.

Det ble født 271 barn i Sandnes i tredje kvartal og 1580 personer flyttet til kommunen.

Det gir Sandnes 71.462 innbyggere ved utgangen av oktober. Tromsø har 71.295 og er dermed forbigått.

Stavanger har 129.758 innbyggere per 3. kvartal.

Folketallet økte i 275 kommuner, mens det gikk ned i 145. 217 kommuner har hatt et fødselsoverskudd til nå i år. Ser vi på fødselsoverskuddet i forhold til folketallet, er det som i de senere årene i kommunene i Rogaland, spesielt på Jæren, det blir født mange barn.

– Byen preges av optimisme

– Dette er en ny bekreftelse på at Sandnes er en av Norges hurtigst voksende byer. Bare Oslo, Bergen og Trondheim vokser mer målt i antall innbyggere. Dette er en langsiktig trend og byen preges av optimisme, sier ordfører Stanley Wirak i en pressemelding.

Mange av innflytterne til Sandnes er småbarnsfamilier som har behov for barnehage- og skoleplass. Dette fører til at byen har et større investeringsbehov enn de fleste andre kommuner.

– Sandnes har i flere år arbeidet for at statlige overføringer skal kompensere i tilstrekkelig grad for den kraftige befolkningsveksten. Vi er for eksempel ikke blitt tatt inn i KS sitt storbynettverk hvor felles utfordringer for landets største byer blir tatt opp, sier Wirak.

Sandnes kommune sender nå en ny søknad til KS om å bli tatt opp i storbynettverket.