Abbedens hus ved Utstein Kloster

Rennesøy kan få et praktbygg som minner om Håkonshallen i Bergen. Det såkalte Abbedenes Hus ved Utstein Kloster kan nemlig bli bygd ut i et langt større omfang enn det som opprinnelig var planen.

Modell av Abbedens hus
Foto: Helge Hundeide / NRK

Stiftelsen Utstein Kloster vurderer nå å bygge to eller tre etasjer over ruinene, i stedet for bare å sette tak over.

Foreløpig er planene på skisse-stadiet og styret for stiftelsen har ikke tatt noen endelig avgjørelse, sier styreleder Roald Bergsaker.

Både finansiering og endelig godkjenning mangler. Hvis planen blir en realitet vil kostnadene etter det NRK erfarer komme opp i 13 til 18 millioner kroner. Sparebank 1 SR-bank har tidligere gitt en gave 7,5 millioner kroner til å bygge opp Abbedens hus i henhold til arkitekt Louis Klosters opprinnelige planer.

Skal avlaste klosteret

På grunn av sykdom har arkitekt Helge Schjelderup overtatt prosjektet. Han har nå laget modeller av mulige praktbygg i to og tre etasjer. Abbedens Hus ble i sin tid brukt av abbeden til verdslige formål. Nå er meningen at bygningen skal avlaste klosteret når det gjelder kurs og konferanser. Arkitekten og stiftelsen har brukt Norges fremste ekspertise i arbeidet med å kartlegge hvordan bygningen kan ha sett ut opprinnelig; deriblant Øystein Ekroll ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i Trondheim.

Ruinene til Abbedens hus
Foto: Helge Hundeide / NRK

Stort bygg

Fagfolkene mener det er sannsynlig at huset i sin tid var i tre etasjer. - Det mest omfattende alternativet innebærer at Abbedens Hus vil bli inntil 14-15 meter høyt fra golv til møne, og det vil dermed få en dimensjon som står i stil med den øvrige bygningsmassen ved klosteret. Faglige råd går ut på at huset mures opp på middelaldervis med kalkmørtel og gråstein, og at det så hvitkalkes. Taket blir en trekonstruksjon med innvendig bue, og planen er å bruke kromvokst virke, sier arkitekt Schjelderup.

Riksantikvaren avgjør

Når styret for stiftelsen har bestemt seg for hvilken løsning som skal velges, må planene godkjennes av Riksantikvaren. Seniorkonsulent Bård Langvasslien hos Riksantikvaren sier til NRK at det er gitt et samtykke til å bygge på ruinen. Riksantikvaren er også kjent med de nye planene, og Langvasslien tror det er mulig å finne en løsning som kan aksepteres av vernemyndighetene.

Utstein KLoster
Foto: Helge Hundeide / NRK

Grunneier og nærmeste kloster-nabo, Elin Schanche, om driver Utstein Gard, har ikke tatt stilling til selve prosjektet ennå. Hun synes det er spennende, men er også urolig for at prakbygget vil ruve for mye i kulturlandskapet. Dessuten kan turismen øke, og dermed også belastningen på naturen. - Adkomstveien til gården må i alle fall utvides, også med tanke på trafikksikkerheten for besøkende, sier Schanche.

Bergsaker har tro på å finne en løsning som tilfredstiller både stiftelsen, naboene, kommunen og vernemyndighetene. - Det viktigste er uansett å få et bygg, sier styrelederen.