– Foreldre bør ikke finansiere arbeidsledighet

40.000 unge faller helt utenfor samfunnet. Nav-direktøren mener foreldre bør være strengere for å få ungdommene ut av gutterommet.

NAV-direktør i Rogaland, Truls Nordahl

Nav-direktør i Rogaland, Truls Nordahl, er bekymret for ungdommene som faller utenfor skole, arbeidsliv og Nav.

Foto: Magnus Stokka / NRK

– De vi bekymrer oss for er de unge som faller ut av skolen tidlig, og som blir værende på gutterommet, som vi sier, forteller Nav-direktør i Rogaland, Truls Nordahl.

Tidligere i dag meldte NRK at 40.000 unge i alderen 18 til 30 år verken studerer, får hjelp fra Nav eller har registrert inntekt. Via pengehjelp hjemmefra, svart arbeid eller annen kriminalitet kommer de seg gjennom hverdagen.

– Det dreier seg nok om mange grupper. Mange av disse unge tar aktive valg selv om å leve et annerledes liv, og de er det kanskje ikke så synd på. Noen av dem reiser også til utlandet for å tjene penger, og faller derfor utenfor det norske skattesystemet, sier Nordahl.

– Noen finansierer dem

Mann sover

Å få ungdommene ut av barndomshjemmet kan være en prøvelse. Nav-direktøren oppfordrer foreldre til å ta kontakt med blant annet Nav for å hjelpe dem ut i arbeidslivet.

Foto: Scanpix

Vi sier at skole er den eneste garantien for å få en jobb og fremtidig inntekt.

Truls Nordahl, Nav-direktør i Rogaland

Han sier at loven setter begrensninger for hvilken informasjon arbeidsgivere, skole og Nav kan utveksle om ungdommene som faller utenfor samfunnet. Det gjør det ekstra vanskelig å sette i gang aktive tiltak for å få gruppen inn i arbeidslivet.

Nav-direktøren mener at foreldre og familie bør stille hardere krav til sine etterkommere.

– Det ser ut til at det i hvert fall er noen som er med på å finansiere disse ungdommene. Fra foreldre og familie sin side er det sikkert godt ment, men vi tror at disse heller burde ha vært veiledet mot skolen, sier Nordahl.

Skolen viktigste inngangsnøkkel

Han mener at skolegang er den viktigste nøkkelen for å få ungdommene ut i arbeidslivet.

– Vi sier at skole er den eneste garantien for å få en jobb og fremtidig inntekt. Det livet de lever i dag vil ikke være mulig å leve så lenge, sier han.

Han oppfordrer foreldre til å ta kontakt med skole, fylkeskommune og Nav for å få en dialog med dem som kan hjelpe.

– Dersom barna har opplevd skolen som problematisk trenger de noen som kan veilede dem. De trenger mestringsopplevelser, sier han.

Nordahl sier at denne gruppen blir høyt prioritert hos Nav.

Bør komme tidlig

Ofte venter ungdommene til de er opptil 27–28 år gamle med å møte opp hos Nav for å ta fatt på arbeidslivet. I den dystre statistikken er det flest gutter som havner utenfor samfunnet.

– Det kommer til et tidspunkt hvor man er avhengig av inntekt, der strøjobbene ikke holder lenger. Med å komme til oss tidlig kan de få veiledning og hjelp til å sette mål for utdanning og jobb, sier Nordahl.