– Det skjer altfor mange kollisjoner på norsk sokkel

Etter 26 kollisjoner mellom skip og rigger de siste ti årene slår Petroleumstilsynet alarm. Tilsynet er bekymret for storulykker.

Dramatisk kollisjon i Nordsjøen

Her ligger «Far Grimshader» og slår mot «Songa Dee». Ulykken i fjor kunne fått langt større konsekvenser enn den fikk, og Petroleumstilsynet er bekymret.

Foto: Federico Ruiz/330-skvadronen

Petroleumstilsynet (Ptil), som overvåker oljevirksomheten i Norge, slår nå alarm om det høye antallet kollisjoner på norsk sokkel.

– Det skjer altfor mange, sier Øyvind Midttun, pressetalsmann i Ptil.

Tilsynet skriver på sitt nettsted at de er bekymret for at et krasj mellom et skip og en rigg én dag skal føre til en storulykke.

Tenk deg et skip, kanskje større enn en bilferje, suse inn i en plattform. Samtidig som gass eller olje under trykk er på vei opp fra havet. Scenarioet er skremmende, og det har skjedd.

– Mennesker kunne dødd

De siste ti årene har det vært 26 kollisjoner der fartøyer på oppdrag til rigger – såkalte besøkende fartøy – har krasjet med riggene. Sist da «Far Grimshader» braste inn i riggen «Songa Dee» for ett år siden.

Kapteinen på «Big Orange XVIII» satte på autopilot og glemte senere å skru den av. Dette resulterte i at han ikke greide å overstyre autopilot, og farten økte mot Ekofisk 2/4-W-innretningen.

Petroleumstilsynet om kollisjonen 6. juni 2009

– Med små marginer kunne denne og andre ha ført til store, alvorlige ulykker. Resultatet kunne vært tap av menneskeliv eller alvorlige skader på innretninger, sier Midttun.

Tilsynet oppfordrer nå bransjen til å skjerpe seg.

– De ansvarlige, operatørene og rederne, må ta tak i dette, og sørge for at de de som jobber der har den rette kompetansen. Innretninger og fartøy må ha utstyr, teknisk, som fungerer. Organisasjonen må ha de rette systemene, og de må ha styring på det de holder på med, ramser Midttun opp.

Forsyningsfartøyet «Far Symphony» hadde kurs mot sikkerhetssonen rundt den flyttbare boreinnretningen West Venture samtidig som autopiloten var koblet inn. Vakthavende på bro oppdaget ikke at autopiloten sto på, og klarte ikke å navigere fartøyet. Det endte med kollisjon.

Petroleumstilsynet om kollisjonen 7. mars 2004
Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet

Øyvind Midttun.

Foto: Petroleumstilsynet

– Har de ikke styring slik dere ser det?

– Det er ikke en enkeltfaktor som er årsaken til disse kollisjonene. Styring er en del av det, sier han.

– Skal følge med

Midttun kan foreløpig ikke si nøyaktig hva tilsynet vil gjøre for å få bukt med problemet.

– Vi planlegger nå tilsyn og aktivitet for 2011. Vi skal følge situasjonen framover, og se hvordan de ansvarlige håndterer dette, sier han.

Da kapteinen så innretningen sakket han ned farten, men for sent. «Ocean Carrier» fikk betydelige skader i broområdet, samt skader på baugen.

Petroleumstilsynet om kollisjonen 2. juni 2005