Hopp til innhold

Krever firefelts sikring av «dødsvei»

Stortingsrepresentant Geir Pollestad krever fire felt og midtdeler på E39 mellom Stavanger og Kristiansand.

Ulykke Valandsvingen 2012

Denne svingen ved Rørsundbrua på E39 ved Valand i Mandal er en av flere svært ulykkesutsatte punkt på strekningen.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

– Dette er en av landets dødsveier, og den må utbedres fort, sier Geir Pollestad til NRK.

Konseptvalgutredning (KVU) for strekningen mellom Søgne og Ålgård konstaterer at strekningen har høy prioritet.

Alle ordførerne langs strekningen ønsker seg fire felt, men det gjør ikke Statens vegvesen, som mener det er for dyrt og heller ønsker to og tre felt med midtdelere.

– Må konkretisere hva man ønsker av veien

Geir Pollestad

Geir Pollestad.

Foto: Stortinget

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) håper nå veien innlemmes i neste Nasjonal transportplan (NTP. I en kronikk i Stavanger Aftenblad stiller han seg dessuten kritisk til Statens vegvesens konklusjon om strekningen.

– Nå har utredningene om ny vei mellom Stavanger og Kristiansand kommet et steg videre, og det er ikke lenge til regjeringen skal trekke en konklusjon om hvilket alternativ en vil bygge ut, forklarer Pollestad om hvorfor han tar opp temaet akkurat nå.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Firefelts E39

Det er fire felt på motorveien mellom Stavanger og Sandnes. Pollestad, og mange med han, mener det bør være fire felt på hele strekningen til Kristiansand.

Foto: Axelia Larsen / NRK

Prislapp på 37 milliarder

Statens vegvesen bommet med 11 milliarder kroner i regnestykket for en ny E39 mellom Ålgård i Rogaland og Søgne i Vest-Agder. Veien var beregnet å koste 25,8 milliarder, men fikk denne uken en ny prislapp på nærmere 37 milliarder kroner.

Vegvesenet ønsker ikke fire felt. Pollestad er imidlertid uenig i vurderingene de har gjort på vei til konklusjonen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Riksvei 44 Stangeland-Skjæveland

Vegvesenet har siktet for høyt når de har vurdert fire felt med 100 kilometer i timen som fartsgrense, mener Geir Pollestad. Han mener at standarden på en firefelts vei mellom Stavanger og Kristiansand heller bør være slik den er på fylkesvei 44 mellom Sandnes og Ganddal.

Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

– Det finnes flere typer fire felts vei. Det de har sagt nei til, er den ypperste og beste kvaliteten, bedre enn den er på motorveien i dag. Jeg mener vi bør bygge en noe enklere firefelts vei, som fylkesvei 44 mellom motorveien og godsterminalen på Ganddal, sier han.

– En god og effektiv vei som vil dekke behovet for transport i mange tiår fremover, tror senterpartipolitikeren.

– Kan stå klar om ti til 15 år

– Hvis en samlet regionen ber staten stå for planleggingen, er konkret på hva som skal dekkes av bompenger og hva slags standard en vil ha, tror jeg prosjektet kan ligge godt an i NTP, sier Pollestad til NRK.

– Mitt mål er at denne veien skal komme inn i neste NTP, og at den skal bygges ut helhetlig. Jeg håper at store deler av veien skal være klar om ti til 15 år, legger han til.