77 km/t i 50-sonen

UP har hatt en laserkontroll i Nordsjøvegen, og utstedt seks forenklede forelegg. Det ble også gjort ett førerkortbeslag, der vedkommende hadde kjørt i 77 kilometer i timen i 50-sonen.