Kun 42 nye studentboliger til Sandnes

Studentsamskipnaden i Stavanger får tildelt 42 nye studentboliger dette året. – Kunnskapsministeren svikter oss, sier administrerende direktør i SiS Ellinor Svela om tildelingen.

Studentboliger UiS

Sørmarka studentboliger ble offisielt åpnet av statsråd Tora Aasland den 8. september 2012.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Kunnskapsdepartementet har tildelt Studentsamskipnaden i Stavanger 42 nye studentboliger dette året.

Eirik Faret Sakariassen

Storleder Eirik Faret Sakariassen.

Foto: NRK

– Vi er ikke fornøyd, og hadde et håp om 200 nye boliger, sier leder i studentorganisasjonen i Stavanger (Stor), Eirik Faret Sakariassen.

I fjor søkte Studentsamskipnaden om 329 studentboliger, fikk 146, og var storfornøyde.

Departementet har fordelt 250 millioner kroner til bygging og rehabilitering av over 1000 studentboliger i landet for 2013. Disse midlene skal dekke omtrent 40 prosent av hver boligenhet for studenter.

Boliger til Sandnes sentrum

De nye boligene skal i hovedsak oppføres i Sandnes sentrum.

Heidi Bjerga

Heidi Bjerga (Sv), bystyrerepresentant i Sandnes.

Foto: Stig Marlon Weston / SV

– Vi er også en studentby, og får bekreftet dette ved denne tildelingen. Kommunen har avstått tomt til studentboligene, og jeg er veldig glad på kommunens vegne. Nå får vi frigitt mer boligareal til andre som trenger et sted å bo, og studentene kan innta flunkende nye boliger i sentrum av Sandnes, med et godt kollektivtilbud i alle retninger, sier Heidi Bjerga (Sv), bystyrerepresentant i Sandnes.

– Dette vil gi studenter mulighet til å finne bolig og få et tettere forhold til Sandnes. Noe som kanskje bidrar til at de blir værende i byen etter studiene, legger hun til.

Tildeling på bakgrunn av behov

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet er studentboliger særlig viktig. Tilgang til rimelige boliger til studentene er viktig for muligheten til å kunne ta høyere utdanning. I tillegg bidrar det til å dempe presset i boligmarkedet for øvrig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Ifølge ministeren har tildelingen skjedd på bakgrunn av en behovsvurdering.

– Når vi har fordelt studentboligene for 2013 har vi lagt vekt på hvor det er størst behov, og på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter. Flere studentsamskipnader har fått bevilget hele beløpet de har søkt om, forteller Halvorsen.

– Et svik

Tora Aasland, Ellinor Svela, Morten Rønne

Statsråd Tora Aasland, SiS-leder Ellinor Svela og fjorårets StOr-leder Morten Rønne under utdelingen i fjor.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi er utrolig skuffet over tildelingen. SiS sine planer var byggestart av studentboligprosjekt i Sandnes og Bjergsted i løpet av 2013. Nå blir det ikke nye studentboliger i Stavanger før tidligst om 2 ½ år, sier administrerende direktør i SiS Ellinor Svela.

Hun sier at de søkte om tilskudd til 286 nye hybelenheter, men fikk altså bare 42.

– Kunnskapsministeren har oppfordret vertskommunene til å være behjelpelige med tomter og rask saksbehandling og da er det sterkt beklagelig at Kunnskapsministeren ikke følger opp med tilsagn slik at SiS kan starte bygging av ferdigprosjekterte studentboliger, sier Svela.