10 millionar til levekårsløft

Regjeringa bidrar med 10 millionar kroner over statsbudsjettet til eit levekårsløft på Storhaug i Stavanger. Det seier kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner. I dag underteikna han ein avtale med Stavanger som skal gi målretta innsats mot enkelte område i bydelen. Prosjektet starta i 2014 etter at Storhaug mange gonger har gjort det dårleg på levekårsundersøkingar.

Stavanger og Regjeringen undertegner levekårsavtale
Foto: Øystein Otterdal / NRK