- Utendørslek kan forhindre nærsynthet

Barn som leker mye ute har lavere risiko for å få myopia eller nærsynthet, mener forskere.

gutt prøver briller
Foto: Colourbox

Oppholder barn seg utendørs tre til fire timer hver dag, blir sjansene for nærsynthet halvert viser forskning.

Nærsynthet utvikles vanligvis i barndommen, mens mange voksnes syn forverrer seg etter at de begynner å jobbe på kontor. Det skriver den britiske avisa The Daily Mail.

Australske forskere mener at sollyset utløser et kjemikalie som hindrer forvridning eller skjevhet av øyeeplet - som er årsaken til myopia.

Forskerne sammenlignet synet og vanene til seks- og syvåringer i Singapore og Australia. Tredve prosent av ungene i Singapore var nærsynte. Dette var ti ganger så mange som i Australia.

Begge gruppene brukte like lang tid på lesing, TV-titting og PC-spill. Men de australske barna tilbragte i gjennomsnitt to timer på lek utendørs – 90 minutter mer enn den asiatiske gruppen barn.

Gutt i snø
Foto: Colourbox

Økning i urbane strøk

Professor Ian Morgan, ved Australian Research Council's Vision Centre, sier at han ser en stor økning i nærsynthet blant barn i urbane samfunn i hele verden. Den mest iøyenfallende felles faktoren er mindre og mindre tid på utendørs aktiviteter.

At lesing gjør deg nærsynt har vært oppfatningen i et par hundre år. Men dagens data viser at opphold utendørs er en mye viktigere faktor for å beholde synet. Det sier Professor Ian Morgan til The Daily Mail.

Professor Morgan tror naturlig lys, som kan være hundre ganger lysere enn innendørs lys, utløser dopamine. Kjemikaliet hindrer øyeeplet fra å vokse for mye og dermed utvikle myopia.

Lignende undersøkelser har blitt gjort i India og USA, og resultatet har vært det samme også der.