NRK Meny
Info fra NRK

Personvern i elektroniske kommunikasjons­tjenester fra NRK

NRK har stor respekt for sitt publikum og deres personvern, og arbeider for at dette ikke på noen måte skal krenkes, verken gjennom vårt redaksjonelle eller tekniske virke.

Personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger) setter de formelle rammene for hvilke personopplysninger NRK kan lagre og hvordan NRK kan forvalte disse. I elektroniske kommunikasjonstjenester – herunder nett, mobil- og andre IP-tjenester – er disse rammene forsterket gjennom ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) som nylig ble revidert blant annet med hensyn på informasjonskapsler (cookies).

NRK står ikke ansvarlig for hva eventuelle underleverandører eller samarbeidspartnere logger av brukerdata. Disse er underlagt den samme lovgivning som NRK og må dermed handle i tråd med denne på lik linje. NRK vil ta affære hvis det mot formodning skulle komme for en dag at noen av våre samarbeidspartnere eller underleverandører ikke følger personopplysningsloven eller ekomloven i sitt samarbeid med NRK.

Informasjonsplikt

Skulle det allikevel hende at vi uforvarende er kommet til å krenke personvernet, så er NRK forpliktet både til å informere de angjeldende om hvordan deres personopplysninger blir behandlet, samt legge til rette for deres innsynsrett.

NRK verken innhenter eller lagrer personopplysninger gjennom våre elektroniske kommunikasjonstjenester, så sant ikke publikum er blitt underrettet og har godkjent dette, e.g. gjennom påloggingstjenester.

De personopplysninger (navn, adresse, e-postadresse etc.) brukere har oppgitt på NRKs tjenester, eller tilknyttede tjenester fra underleverandører, vil bli lagret i NRKs eller NRKs underleverandørers databaser. Dette for å sikre at vi kan levere den tjenesten publikum forventer.

Logging

NRK benytter seg av markedsstandarder når det gjelder logging av brukeraktivitet på våre elektroniske kommunikasjonstjenester. Dels ivaretas våre behov gjennom statistikkleveranser fra eksterne leverandører, og dels gjennom egne serverlogger.

NRK kan ikke identifisere enkeltpersoner på bakgrunn av aggregerte dataleveranser fra eksterne leverandører eller egne serverlogger.

NRK loggfører IP-adresser som trafikkerer våre servere for å kunne være i stand til å utføre teknisk feilsøking. Datagrunnlaget benyttes ikke i andre formål, og forsøk på å identifisere enkeltpersoner ut fra disse loggene forekommer ikke. Serverloggene slettes etter kort tid, og det arbeides med å standardisere denne tiden i henhold til Datatilsynets skjønnsmessige vurdering.

Statistikk

NRK benytter statistikkverktøy for å beregne brukertall og trafikk på våre elektroniske kommunikasjonstjenester slik at vi kan utvikle og forbedre tjenestene våre gjennom å forstå hvordan de anvendes. Vi logger hvilke operativsystemer som benyttes, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

NRK er tilknyttet mediebransjens offisielle trafikkmåling som opereres av TNS Gallup etter avtale med Mediebedriftenes Landsforening. Statistikkinnhentingen foretas ved en standard kode på våre elektroniske kommunikasjonstjenester, og behandles av TNS Gallup. NRK benytter sporadisk også andre statistikkverktøy. Selv om statistikkvertøyene varierer i hvilken detaljeringsgrad de har på sine tjenester, så har ikke NRK tilgang til rådata, kun aggregerte data som ikke identifiserer enkeltbrukere.

NRK både logger og lagrer trafikk og bruksmønster fra våre elektroniske kommunikasjonstjenester, basert på aggregerte data fra statistikkleverandører. NRK verken logger eller lagrer trafikk eller bruksmønster på våre elektroniske kommunikasjonstjenester på en slik måte at man kan identifisere enkeltbrukere.

Videredistribuering

NRK videredistribuerer ikke personopplysninger til andre aktører uten brukerens samtykke, utover det som måtte følge av normal indeksering av søkemotorer og andre normale automatiske elektroniske kommunikasjonstjenester. Publikum kan til enhver tid slette sin brukerprofil på NRKs tjenester eller NRK-tilknyttede tjenester.

NRK deler aggregert statistikkdata fra TNS Gallup på fritt grunnlag, men identifiserer ikke enkeltbrukere.

NRK forbeholder seg retten, i tråd med personopplysningslovens § 8, til å videresende informasjon om brukere til politiet eller andre offentlige myndigheter der det er mistanke om kriminalitet.

Geoposisjonering

NRK benytter ved noen tilfeller geoposisjonering basert på IP-adresse for å tilpasse brukeropplevelsen i forhold til brukerens fysiske plassering eller for å ivareta rettighetsmessige forpliktelser. Ved geoposisjonering basert på IP-adresse identifiseres det ingen enkeltbrukere.

Informasjonskapsler (cookies)

Les mer om informasjonskapsler i artikkelen Informasjonskapsler (cookies).

Plattformavhengige apper

Les mer om ivaretakelse av personvern i NRKs plattformavhengige apper i artikkelen Ivaretakelse av personvern i NRKs plattformavhengige apper.