Informasjon fra NRK

NRKs personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvordan NORSK RIKSKRINGKASTING AS (organisasjonsnummer: 976 390 512), heretter «NRK», samler inn og bruker personopplysninger. Den forklarer hvorfor og hvordan NRK samler inn personopplysninger om deg, hvordan denne informasjonen brukes, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern i behandlingen av denne informasjonen.

Personvernerklæringen opplyser om dine rettigheter overfor oss og våre samarbeidspartnere. Du finner kontaktinformasjon dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger.

NRKs samfunnsoppdrag som allmennkringkaster gir oss et særlig ansvar for å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov, reflektere mangfoldet i samfunnet, og gi balanserte saksfremstillinger. NRKs tilbud skal være en kilde til innsikt, refleksjon, opplevelse og kunnskap.

Som allmennkringkaster er vi særlig avhengig av at du som seer, lytter, leser eller bidragsyter har stor tillit til oss, også når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger. NRKs behandling av dine personopplysninger understøtter NRKs samfunnsoppdrag, og de utnyttes ikke kommersielt.

NRK er behandlingsansvarlig for våre behandlinger av personopplysninger.

1. Virkeområder

NRK har et mangfoldig virke som involverer behandling av personopplysninger i ulike sammenhenger:

 1. Publikumsrettet virksomhet.
 2. Bedriftsvirksomhet.
 3. Journalistisk virksomhet.

1.1. Publikumsrettet virksomhet

Under (A) publikumsrettet virksomhet omfattes alle de situasjoner du som publikummer kommer i kontakt med NRK via elektroniske kommunikasjonstjenester, og som ikke enten er knyttet til (B) bedriftsvirksomhet eller (C) journalistisk virksomhet. Med elektroniske kommunikasjonstjenester menes telefoni (inkludert SMS), nett-, mobil- og andre IP-tjenester.

NRK utvikler og forvalter en rekke publikumsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester (heretter omtalt som «Tjenester») på flere medieplattformer. Dette inkluderer plattformer som telefoni, internett, smarttelefoner, smart-TV-er, TV-bokser, spillkonsoller, smarthøyttalere, smartklokker, osv.

NRKs Tjenester er inndelt i flere produktområder (heretter omtalt som «Produktområder»). Disse er følgende:

 • NRK.no
 • NRK TV
 • NRK Radio
 • NRK Super
 • NRK P3
 • NRKbeta
 • Yr

Hvert av produktområdene benytter seg – ved siden av egne Tjenester – også av en rekke felles Tjenester, både egenutviklede, som innlogging, og tredjepartstjenester som kommentarsystem. Informasjon om behandling av personopplysninger knyttet til disse ulike Tjenestene er tilgjengelig i mer detalj innenfor hvert av produktområdene der dette er hensiktsmessig, se punkt 8.

1.2. Bedriftsvirksomhet

Under (B) bedriftsvirksomhet omfattes de situasjoner hvor du kommer i kontakt med NRK som bedrift, og som ikke enten er knyttet til (A) publikumsrettet virksomhet, eller (C) journalistisk virksomhet.

Som bedrift behandler NRK personopplysninger knyttet til for eksempel kameraovervåkning på avmerkede områder av eiendommene våre, gjennom registrering i besøkssystemene våre, gjennom deltakelse på auditions, gjennom brev i fysisk eller digitalt format (e-post) til virksomheten, og gjennom henvendelser til Publikumsservice. Bedriftsvirksomhet inkluderer også forholdet til egne ansatte.

1.3. Journalistisk virksomhet

Det er gitt noen unntak i personopplysningsloven for behandling av personopplysninger utelukkende for (C) kunstnerisk, litterære eller journalistiske formål – her omtalt som «journalistisk virksomhet» – med hensyn til informasjons- og ytringsfriheten. Dette har konsekvenser for flere av de pliktene NRK har, og de rettighetene du ellers har knyttet til behandling av personopplysninger.

2. Formål

NRK behandler personopplysninger om deg med fem overordnede formål, knyttet til de tre ulike delene av virksomheten:

 1. Publikumsrettet virksomhet.
  • For å levere og opprettholde Tjenestene.
  • For å tilpasse og videreutvikle Tjenestene.
 2. Bedriftsvirksomhet.
  • For å håndtere bedriftens oppgaver.
  • For overholdelse av lovbestemmelser.
 3. Journalistisk virksomhet.
  • For å utføre vårt oppdrag knyttet til journalistisk virksomhet.

Dersom dine personopplysninger skal behandles for et annet formål enn det som er oppgitt her vil det bli opplyst hva det nye formålet er, og deler av informasjonen gitt her vil bli gitt på nytt.

2.1. Publikumsrettet virksomhet

2.1.1. Levere og opprettholde Tjenestene

NRK behandler dine personopplysninger for å kunne levere og opprettholde Tjenestene til ulike plattformer, slik at tjenestene fungerer og fremstår på en tilsiktet og forutsigbar måte for deg som publikummer.

NRK behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere eventuelle feil med Tjenestene eller for å forhindre misbruk.

NRK behandler dine personopplysninger for å identifisere deg, opprette og opprettholde en brukerkonto for deg i Tjenestene våre. Dette gir deg for eksempel mulighet til å administrere din brukerprofil, og gir oss muligheten til å informere deg om forhold av betydning for din brukerkonto eller for din bruk av Tjenestene.

2.1.2. Tilpasse og videreutvikle Tjenestene

NRK behandler dine personopplysninger for å kunne tilpasse Tjenestene til din person, dine brukervaner og interesser, slik at vi for eksempel kan tilpasse hvilket innhold som vises i Tjenestene for deg.

NRK behandler dine personopplysninger for å kunne lære om bruken av, og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

2.2. Bedriftsvirksomhet

2.2.1. Utføre bedriftens oppgaver

NRK behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere bedriftens oppgaver og plikter knyttet til egne ansatte.

2.2.2. Overholdelse av lovbestemmelser

NRK behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter i for eksempel tilknytning til kringkastingsloven, offentlighetsloven, regnskapslovgivningen og arkivforskriften.

2.3. Journalistisk virksomhet

NRK behandler dine personopplysninger for å kunne utføre vårt oppdrag knyttet til journalistisk virksomhet slik det er uttrykt i NRK samfunnsoppdrag.

3. Personopplysninger som behandles, grunnlag og formål

3.1. Hvilke personopplysninger vi behandler når du bruker Tjenestene innenfor publikumsrettet virksomhet

Vi behandler følgende personopplysninger om alle som bruker Tjenestene våre innenfor Produktområdene NRK.no, NRK TV, NRK Radio, NRK Super, NRK P3, NRKbeta og Yr.

3.1.1. Tilgjengelig informasjon om enheten din og internettkoblingen

Når du benytter Tjenestene samler vi inn informasjon om eksempelvis navn på produsent av datamaskinen, mobiletelefonen, eller smart-TV-en din, hvilket operativsystem enheten har, hvilken nettleserversjon eller e-postklient som benyttes, samt informasjon om tilkoblingen til Tjenestene, som IP-adresse. Formålet med innsamlingen av denne informasjonen er å gi deg og andre brukere en bedre brukeropplevelse, og hindre misbruk av Tjenestene.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

3.1.2. Geografisk posisjon

I Tjenestene til Yr og NRK.no ber vi deg om å dele den geografiske posisjonen til enheten du bruker. Formålet er å gi deg været der du er og lokale nyheter.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er samtykke.

3.1.3. Søkemotorer

NRK lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter i våre søkeverktøy. Søkeordene lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søket som lagres og det kan ikke kobles til andre personopplysninger. Formålet er å tilgjengeliggjøre innholdet i Tjenestene.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

3.1.4. Kommentarfelt

På NRKs Tjenester må du opprette en bruker for å kunne legge igjen kommentarer eller registrere deg med navn og e-postadresse. Opplysningene blir liggende som en del av innlegget. Innleggene blir moderert av NRK. NRK bruker Disqus som leverandør av kommentarsystem. For mer informasjon knyttet til bruk av NRKs kommentarfelt se artikkelen Retningslinjer for bruk av kommentarfelt på NRKs nett- og mobiltjenester. Vi bruker kommentarfelt for å legge til rette for en konstruktiv debatt om vårt redaksjonelle innhold, og for å få tilbakemelding fra publikum på innholdet i Tjenestene.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å unngå misbruk av kommentarfeltene til for eksempel spam og sjikane.

3.1.5. Analyse og statistikk

Vi analyserer bruken av og interaksjon med Tjenestene. Analysen lages på bakgrunn av handlinger som utføres på din enhet.

Statistikken inkluderer eksempelvis hvilke sider eller nyhetssaker du har besøkt, når og hvor lenge disse besøkes, hvilke TV- eller radioprogram som startes, stoppes eller avbrytes, handlinger i kvisser, spill og valgomat og den geografiske posisjonen til enheten du bruker, dersom enheten er satt opp til å dele dette.

Statistikken anonymiseres slik at vi ikke klarer å koble informasjonen tilbake til enkeltpersoner.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

3.1.6. Informasjonskapsler

Om du lurer på hvordan NRK benytter seg av informasjonskapsler, kan du lese mer om det i artikkelen Informasjonskapsler (cookies). Formålet med informasjonskapsler er å gi deg en bedre brukeropplevelse.

3.1.7. Innlogget bruker

Dersom du registrerer deg og opptrer som innlogget bruker av Tjenestene, eller på andre måter oppretter et kundeforhold til NRK via Tjenestene, behandler vi i tillegg til obligatoriske felter som navn og e-postadresse, de personopplysningene du selv oppgir, slik som for eksempel fødselsår, postnummer, kjønn, interesser og bilde.

Innloggede brukere vil få en personlig tilpasset tjeneste. For å kunne tilby deg denne tjenesten, analyserer NRK ditt bruksmønster for å kunne avdekke adferd og preferanser for å kunne gi anbefalinger og innhold som er relevant for deg. Dine personopplysninger forteller oss noe om hvordan, når, om du konsumerer innhold på tvers av enheter og plattformer og hvor ofte du bruker innholdet vårt. All din interaksjon med Tjenestene vil kunne påvirke dette resultatet.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er avtale.

3.2. Bedriftsvirksomhet

3.2.1. Hva som registreres når du kontakter oss på telefon

Om du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte i vår telefonsentral, og på enhetene som samtalen ble koblet til. Det er ingen knytting til sentral adressebok eller navneoppslag.

Det gjøres automatisk opptak av de fleste samtaler som besvares av Publikumsservice. Samtalene lagres i 14 dager før de slettes. Lagringen er nødvendig for oppfølgning av hendelser knyttet til sjikane eller andre trusler.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å ivareta sikkerheten til NRKs ansatte og eiendommer.

3.2.2. Hva som registreres når du kontakter oss på e-post

Når du sender oss e-post, vil din henvendelse bli behandlet i vårt saksbehandlingssystem og slettet når din henvendelse er behandlet ferdig.

Vår e-postløsning støtter TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. Din e-postkommunikasjon med NRK vil være beskyttet hvis din e-postleverandør støtter dette. E-post som sendes til NRK hvor TLS-kryptering ikke benyttes, vil ikke avvises av vår e-postløsning. Ønsker du å sende oss sensitiv informasjon eller tips, benytt løsningen Nyhetstips 03030.

Vi skanner all innkommende og utgående e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre NRKs IKT-infrastruktur.

3.2.3. Hva som registreres når du besøker våre lokaler

Besøkende i NRKs lokaler registrer seg i vårt adgangssystem eller i våre besøkslogger. De elektroniske loggene slettes etter et år, mens de fysiske bøkene makuleres når de er skrevet ut.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre tilgangen til NRKs lokaler.

3.2.4. Lisens

Om du er eier av, leier, eller låner en medieplattform med fjernsynsmottaker plikter du etter forskrift om fjernsynsmottakere å betale den kringkastingsavgift som til enhver tid er fastsatt av Stortinget, se Om lisensen. Når du betaler kringkastingsavgiften behandler vi ditt personnummer, navn, adresse og kontonummer.

Forskrift om fjernsynsmottakere har hjemmel i kringkastingsloven.

3.2.5 Opplysninger om jobbsøkere

Dersom du søker jobb i NRK, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er avtale. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Alle søknader blir journalført og arkivert. De arkiverte søknadene beholdes i omlag 2 år.

3.3. Journalistisk virksomhet

Det er gitt noen unntak i personopplysningsloven for behandling av personopplysninger utelukkende for kunstnerisk, litterære eller journalistiske formål med hensyn til informasjons- og ytringsfriheten. Opprettholdelse av ytringsfriheten anses å gå foran dine interesser for vern av personopplysninger, innenfor visse rammer.

I sin journalistiske virksomhet forholder NRK seg til Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Se Vær Varsom-plakaten.

Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot mediene i presseetiske spørsmål. Du kan ta kontakt med PFU om du ikke når frem med din klage i redaksjonen.

4. Databehandlere og tredjeparter

4.1. Publikumsrettet virksomhet

For å kunne levere Tjenestene til deg, benytter NRK seg av flere eksterne tjenesteleverandører. Enkelte av disse er databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av NRK, mens andre er tredjeparter som behandler personopplysninger på egne vegne.

4.1.1. Databehandlere

NRK benytter flere databehandlere som gir oss innsikt i publikums bruksmønstre og interaksjon med Tjenestene våre. Eksempler på slike databehandlere er Google Analytics, Chartbeat, Linkpulse, Norstatpanelet, Comscore og Mailchimp.

Når databehandler behandler personopplysninger på vegne av NRK, er dette regulert i databehandleravtaler eller gjennom andre mekanismer som sørger for sikker behandling av dine personopplysninger.

4.1.2. Tredjepart

For å tilpasse og videreutvikle Tjenestene benytter NRK seg av tredjepartstjenester som for eksempel kommentarsystemet Disqus, elementer fra Google, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat eller Instagram, hvor du som bruker kan ha en egen brukerkonto hos tredjepartstjenesten som er innebygget. NRK vil da blant annet kunne se samlet informasjon (inkludert alder, kjønn og sted), få statistikk over hvor mange som har vært på siden og sett innleggene, hvor mange som har respondert med klikk og reaksjoner, osv. Tredjepartstjenester som er tilgjengelig på våre Tjenester er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse.

4.2. Bedriftsvirksomhet

NRK har avtaler med en rekke databehandlere som behandler personopplysninger knyttet til bedriftens virksomhet. Dette for å kunne håndtere eksempelvis lønn og telefonabonnementer til ansatte, og fysisk sikkerhet for ansatte og besøkende.

4.3. Journalistisk virksomhet

NRK samarbeider i noen tilfeller med andre mediehus og vil i den forbindelse utveksle journalistisk materiale som kan inneholde personopplysninger for journalistiske formål.

5. Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via Kontakt. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

5.1. Tilbaketrekking av samtykke

I de tilfellene hvor behandlingsgrunnlaget for dine personopplysninger er knyttet til samtykke. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake, for eksempel ved å gå inn på brukerprofilen din, ved å gå inn i innstillingene til Tjenesten, eller ved å kontakte oss.

5.2. Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om innsyn i hvilke personopplysninger NRK behandler om deg. Se Innsyn for mer informasjon og kontaktopplysninger.

5.3. Retting av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger om deg som er feilaktig eller misvisende. Dersom du har opprettet en brukerprofil i NRK, har du anledning til å gå inn og gjøre endringene på min side.

5.4. Sletting av personopplysninger

I enkelte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting på Datatilsynets side.

5.5. Dataportabilitet

Du har rett til å motta og få overført personopplysninger du selv har oppgitt ved samtykke eller avtale til NRK (dataportabilitet). Dersom du ønsker å få overført dine personopplysninger, vil du få informasjonen utlevert i et strukturert og maskinlesbart format slik at de enkelt kan overføres til den nye virksomheten. Du kan også be NRK om å overføre dine personopplysninger direkte til den nye virksomheten hvis det er teknisk mulig. Før vi utleverer opplysninger om deg, må vi fastslå din identitet.

5.6. Øvrige rettigheter

Dersom du mener at vi har registrert feil personopplysning om deg, du ønsker å motsette deg behandling av personopplysninger, eller du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernregelverket, ber vi om at du kontakter oss via Kontakt. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Du kan begrense mengden av opplysninger som behandles gjennom å benytte deg av privatmodusinnstillinger på enheten din. Det vil for eksempel si at du kan blokkere informasjonskapsler i nettleseren din, eller forhindre at nettleseren logger nettlesingen din og at nettsteder du besøker sporer deg, ved å sette nettleseren i privat-modus. Kvaliteten på Tjenestene vil kunne bli påvirket av slike tiltak.

6. Kontaktinformasjon

Henvendelser rettes til NORSK RIKSKRINGKASTING AS (NRK) (organisasjonsnummer: 976 390 512). For kontaktinformasjon, se Kontakt.

7. Informasjonssikkerhet

NRKs overordnede grunnprinsipper for informasjonssikkerhet gjelder alle brukere, systemer og tjenester i NRK. Tiltak for etterlevelse av informasjonssikkerhet gjelder også for sikring av personopplysninger som brukes til journalistiske formål.

De skal bidra til at NRKs informasjonsverdier sikres på en systematisk og tilfredsstillende måte. Grunnprinsippene legges til grunn ved planlegging, organisering og gjennomføring av alle prosjekter som omhandler informasjonssystemer.

8. Annet

Om du ønsker å lese mer detaljert om behandling av personopplysninger i de ulike Tjenestene til NRK, kan du gjøre dette her:

Om du lurer på mer detaljert om hvordan NRK ivaretar personvern i våre plattformavhengige apper, kan du lese mer om det i artikkelen Ivaretakelse av personvern i NRKs plattformavhengige apper.

Advokatene i NRKs juridiske avdeling (AJUR) har en egen personvernerklæring som beskriver hvordan de behandler personopplysninger om AJURs klienter, NRKs samarbeidspartnere og motparter.