Normal

Voldtektssiktede rømmer landet

Politiet i Oslo er oppgitt over at mange som er siktet for voldtekt, får lov til å gå fri mens etterforskningen pågår. Mange av dem stikker av.

voldtekt i oslo
Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

- Jeg opplever det som et problem at mange siktede forsvinner før saken kommer for retten, sier politiadvokat Sven Røhr i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Akkurat nå er ni voldtektssiktede menn etterlyst internasjonalt gjennom Interpol, etter å ha stukket av mens etterforskningen pågår.

Liten tilknytning til Norge

Røhr tror det særlig er voldtektssiktede med utenlandsk bakgrunn som velger å stikke av.

- Det er klart at når utenlandske gjerningsmenn er så overrepresentert, så er det veldig mange som har en forholdsvis løs tilknytning til landet. For disse er kanskje terskelen for å forsvinne lavere enn for andre. Det er ikke alltid lett å få kontroll over disse under etterforskningen, sier Røhr.

Det har vært en rekke overfallsvoldtekter og voldtektsforsøk i Oslo i det siste. De fleste ofrene forteller at gjerningsmennene er av utenlandsk opprinnelse.

Overfallsvoldtekter og voldtektsforsøk i Oslo siden nyttår:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Trykk på markørene for å få mer informasjon.

Høy terskel for å varetektsfengsle

Politiadvokaten tror domstolene har for høy terskel for å varetektsfengsle siktede på grunnlag av sjansen for å stikke av.

- Vi prøver så langt vi kan å begjære de siktede varetektsfengslet på grunnlag av unndragelsesfare, men vi synes nok at domstolene av og til legger terskelen for slik fengsling veldig høyt. Kanskje vi må bli flinkere til å etterforske med nettopp unndragelsesfaren for øyet. Vi er jo eller mest opptatt av å finne beviser for selve gjerningen, sier Røhr.

Han mener det må føles veldig provoserende for voldtektsofre at den antatte gjerningsmannen får lov til å gå fri, for så bare å forsvinne før saken kan komme opp for retten.