Vil legge styringen til Ski

Ski bør bli administrasjonssentrum for de tre fylkene i region Viken, mener ordføreren i Oppegård. Oppegård og Ski skal slå seg sammen til Nordre Follo kommune, og foreslår at det kan bygges et felles rådhus for den nye storkommunen og for regionen i Ski sentrum.