Vil herme etter Akershus-kommuner

300.000 innbyggere i Akershus slipper å vaske plasten de kaster. Det er miljøvennlig. Sorteringsanlegget hos ROAF sorterer årlig ut ca. 2.500 tonn plast til gjenvinning. Dette tilsvarer 5.000 tonn råolje. Flere kommuner planlegger liknende anlegg.