Vil kaste ut drosjene av sentrumsgater

Ruter vil fjerne sentrale gjennomfartsårer for drosjene for å bedre fremkommeligheten for kollektivtrafikk. Det provoserer taxi-næringen.

Drosjer

Ruter vil ha taxiene ut av sentrumsgater til noen tider av døgnet.

Foto: NRK

Mandag publiserte Ruter og Bymiljøetaten 100 forslag til hvordan man kan bedre fremkommeligheten for kollektivtransport i Oslo.

Et av tiltakene som foreslås er å innføre restriksjoner for taxi og varelevering i noen sentrumsgater til visse tider på døgnet.

Utviklingssjef i Ruter, Hanne Bartnes Norli

Utviklingssjef i Ruter, Hanne Bartnes Norli.

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

– I enkelte gater er det rett og slett for fullt. For å kunne frakte mest mulig personer gjennom disse gatene må vi bruke de kapasitetssterke tilbudene, og det er kollektivtrafikken, sier utviklingsssjef i Ruter, Hanne Bartnes Norli.

– Det kan betyr mindre drosje til enkelte tider av døgnet.

Blant gatene Ruter foreslår å stenge av er Storgata og Stortingsgata i nærheten av Nationaltheatret.

– Pussig at vi ikke skal være til stede

Ikke overraskende skaper tiltaket harme blat aktørene i taxinæringen, som frykter konsekvensene.

Lars Dolva

Kommunikasjonssjef i Oslo Taxi, Lars Dolva.

Foto: Petter Oulie-Hauge / NRK

– Vi er svært misfornøyde med dette forslaget. Det vil redusere etterspørselen etter drosje, og vi kan ikke ha det sånn, sier kommunikasjonssjef i Oslo Taxi, Lars Dolva.

Dolva er spesielt provosert over at drosjene ikke blir regnet som et fullverdig kollektiv-tilbud:

– Drosjene er det finmaskede nettet av kollektivtransporten og det er en klar sammenheng mellom økt kollektivbruk og økt drosjebruk. Da blir det veldig pussig at vi ikke skal være til stede der kundene går av enten bussen, trikken, toget eller T-banen.

En kamp om veinettet

Taxibransjen føler seg degradert av Ruter, men utviklingssjef Hanne Bartnes Norli pressiserer at de ser på drosjene som viktige samspillere.

– Dette blir på en måte blir en kamp om kapasiteten på veinettet, og vi er nødt til å finne løsninger som ivaretar også taxinæringens behov.

– Men i noen gater til noen tider av døgnet vil det ikke være det til det beste for de som reiser at situasjonen slik den er i dag får fortsette, sier Bartnes.

Se video under av tiltakene Ruter tror vil bedre kollektivtrafikken.

Egne kollektivgater, mindre gateparkering og færre holdeplasser er blant forslagene for en mer effektiv kollektivtrafikk.

100 tiltak for bedre kollektivtrafikk