NRK Meny
Normal

Vil bygge fire nye svømmehaller

Oslo skal få tre store områdebad i tillegg til nytt hovedbad på Tøyen. Og Frognerbadet kan bli åpent for badegjester året rundt.

Abdullah Alsabeehg

Abdullah Alsabeehg (Ap) leder arbeidet med bademeldingen i Oslo bystyre.

Foto: Olav Juven / NRK

Badeglade Oslo-borgere i alle aldre har grunn til å glede seg til den dagen politikernes nye badeløfter blir innfridd.

Det skorter ikke på ambisjonene når bystyrets samferdsels- og miljøkomité i kveld avgir sin innstilling om bademeldingen, som byrådet la fram rett før jul i fjor.

– Det har ikke blitt bygget et nytt bad i Oslo siden 1983. Det er i dag 65.000 innbyggere pr. svømmeanlegg.

– Det sier alt om behovet, sier Abdullah Alsabeehg (Ap). Han leder arbeidsgruppen som har jobbet med bademeldingen i komiteen.

Tragisk undertone

Badeulykken på Tøyenbadet Kristi himmelfartsdag der en 17-åring som ikke kunne svømme døde av skadene, har gitt sluttbehandlingen av bademeldingen en dypt alvorlig undertone.

– Det er alltid trist å høre at noe slikt skjer i Oslo. Kommunens oppgave og vår oppgave som politikere er å sørge for at alle kan svømme.

– Derfor er det viktig å styrke svømmeundervisningen og å sørge for flere bad slik at alle har tilgang til et basseng de kan lære å svømme i, sier Alsabeehg.

Dobler svømmeundervisningen

I miljø- og samferdselskomiteen er alle enige om å doble svømmeopplæringen i Oslo-skolen fra ti til tjue timer.

Carl I. Hagen.

Carl I. Hagen og Frp vil bygge bad i stedet for nytt Munchmuseum.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Når det gjelder antall bad er det etter alt å dømme flertall for å heve ambisjonene et hakk i forhold til byrådets forslag. Fremskrittspartiet vil i utgangspunktet bygge enda flere bad og ta penger fra Munch og Deichmann i Bjørvika, men gruppeleder Carl I. Hagen sier at Frp vil støtte forslagene fra Arbeiderpartiet når hans egne faller.

– Oslo ligger langt bak sammenlignbare kommuner når det gjelder badedekning.

– Vi må sørge for at alle som er født og bosatt i Norge har gode nok svømmeferdigheter. Dessuten er trivsels- og varmebad veldig gode helsetiltak for eldre og funksjonshemmede, sier Hagen.

Dermed ser det ut til at hovedpunktene i bademeldingen vil bli slik:

  • Tøyenbadet blir nytt hovedbad.
  • Det blir tre områdebad, ett i vest, ett i sør og ett på Stovner.
  • Bydelsbad med størst potensial skal videreutvikles.
  • De minst attraktive badene legges ned når nye er på plass.
  • Det utredes å gjøre Frognerbadet til helårsbad.
  • Åpningstidene ved badene utvides gradvis, særlig i helgene.
  • Nye bad kan bygges som OPS-prosjekter, og bad kan drives av private/svømmeklubber.

Om Oslo fortsatt skal ha skolebad i fremtiden, er noe uvisst. Mange av skolebadene er små, umoderne og lite brukervennlige, og byrådet ønsker å fase dem ut på sikt.

Det er imidlertid flertall i bystyret for i det minste å vurdere om det kan innpasses bad når nye skoler planlegges.

Følger ingen penger med

Om de ambisiøse planene i bademeldingene blir satt ut i livet, og i så fall når, er også et åpent spørsmål. Det følger nemlig ingen penger med bystyremeldinger, og dersom de ikke blir fulgt opp i årlige budsjetter, er det en viss fare for at de forblir i skuffen.

– Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for svømmetilbudet i Oslo. Det er derfor vi foreslår flere svømmebassenger enn det byrådet legger opp til. Vi mener det er realistisk å få til, avslutter Abdullah Alsabeehg.

Tøyenbadet

Tøyenbadet skal bli Oslo nye hovedbad med internasjonal standard på det meste.

Foto: Olav Juven / NRK