NRK Meny
Normal

Vil bruke én milliard mer på kollektivtrafikk

Arbeiderpartiet dobler regjeringens satsing på kollektivtrafikk i de store byene. I sitt alternative statsbudsjett vil Ap bruke én milliard kroner mer på bane, buss og trikk.

Hør hvorfor Arbeiderpartiets Raymond Johansen og Tonje Brenna vil bruke mer penger på kollektivtransport.

Hør hvorfor Arbeiderpartiets Raymond Johansen og Tonje Brenna vil bruke én milliard mer enn regjeringen på kollektivtransport.

– Utslipp fra transport står for en tredel av klimautslippene i Norge. Storbyene vokser, og vi må sikre at flere går, sykler eller tar kollektivtrafikk til jobb, sier partisekretær og byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen.

Noe av det regjeringen ble kritisert for da den la fram forslaget til statsbudsjett, var manglende satsing på sykkel og på kollektivtrafikk utover jernbane.

Regjeringen foreslår å bruke 975 millioner kroner på belønningsordningen for kollektivtransport i de største byene, hvorav 280 millioner går til Oslo og Akershus.

Disse pengene brukes i dag blant annet til mindre investeringsprosjekter og til å øke antall avganger på buss, trikk og bane i større byområder.

– Har ikke gode nok kollektivløsninger

I tillegg til belønningsmidlene setter regjeringen av 70 millioner kroner for å komme i gang med ordningen med såkalte bymiljøavtaler, som skal inneholde mål og virkemidler for økt kollektivandel, sykling og gange, tiltak for redusert bilbruk og arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport.

Det er politisk enighet om at bymiljøavtalene skal være et viktig virkemiddel for å nå målet i klimaforliket om at veksten i persontransport i byområdene skal tas kollektivt, på sykkel eller til fots. Beløpet skal derfor økes kraftig på sikt.

Det er denne bymiljøpotten Arbeiderpartiet vil øke til én milliard allerede neste år.

– Det er i Akershus det kjøres mest bil i landet, og noe av grunnen til det er fordi vi ikke har gode nok kollektivløsninger for de som pendler over fylkesgrensen hver dag, sier fylkesordførerkandidat i Akershus, Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet.

– Bedre kollektivsatsing i Oslo og i områdene rundt vil ha veldig mye å si for de som bor i Akershus og er avhengig av bil, mener Brenna.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Raymond Johansen og Tonje Brenna

ÈN MILLIARD MER: Partisekretær og byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen, og fylkesordførerkandidat i Akershus, Tonje Brenna, vil satse mer på kollektivtrafikk.

Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Staten skal dekke 70 prosent

Arbeiderpartiet sier de også vil støtte de store T-baneprosjektene i Oslo og Akershus som Fornebubanen, Ahusbanen og T-banetunnel under Oslo sentrum.

– Vi støtter igangsetting og planlegging av disse prosjektene. Oslo må selv gå foran som et godt eksempel med å prioritere dette, så må staten være med å finansiere det, sier partisekretær og byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen.

– Arbeiderpartiet har gått inn for at 70 prosent av prosjektene skal dekkes av statlige tilskudd, og det mener vi er en veldig god start, sier Johansen.

Trenger støtte fra Venstre

Arbeiderpartiets løfte om 70 prosent statlig finansiering av de store prosjektene har blitt hoderystende mottatt blant de borgerlige, fordi dette var en pengebruk partiet ikke var i nærheten av i regjering.

De borgerlige partiene har på sin side lovet at staten skal betale 50 prosent av Fornebubanen. Raymond Johansen svarer slik på spørsmålet om hvorfor kollektivmilliardene sitter løsere i opposisjon enn i posisjon:

– Jeg mener vi gjorde mye og ga mye da vi satt i regjering, men det foregår nå en diskusjon om fremtiden og de enorme globale klimautfordringene vi står ovenfor. Storbyene er en løsning på klimaproblemene, og hvis vi skal redusere utslippene må vi bygge tettere, få bedre kollektivtrafikk, bedre gang og sykkelveier.

Hvordan skal dere få flertall for dette?

Dette er vårt alternative budsjett, men jeg veit at Venstre også er opptatt av kollektivtrafikk. De har mulighet til å støtte forslaget og da går dette forslaget igjennom.