Vil bli en del av Bærum

Velforeninga på Sollihøgda i Hole går videre med innbyggernes ønske om å bli en del av Bærum. På en ekstraordinær generalforsamling i går kveld ble det arrangert valg. 57 prosent stemte ja til å bli en del av Bærum, mens 39 prosent ville bli værende i Buskerud og Hole. Velforeninga vil ta det opp politisk i begge kommuner og fylkeskommuner.