Vedlikehold til kommunale boliger

Byrådet vil bruke 250 millioner kroner til oppussing av kommunale boliger neste år. Det er en stor økning fra året før. Likevel er vedlikeholdsetterslepet på 3,3 milliarder kroner, og det vil ta 14 år å hente det inn, skriver Aftenposten.