NRK Meny

Vannlekasje i Uelandsgate

– I forbindelse med arbeid i Uelands gate, har det blitt gravd over en gammel ledning, forteller Tone Spieler i Vann- og avløpsetaten. Lekkasjen er stoppet, og de jobber nå med å reparere vannledningen.

Vannlekkasje på Ring 2 i Griffenfeldts gate.