NRK Meny

Ulven største skadevolder

Sauebønder i Oslo og Akershus fikk i fjor erstatning for 299 sau tatt av fredet rovvilt. Dette er 120 færre dyr enn året før. De fleste av beitedyrene ble tatt av ulv, ifølge Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Totalt mottok fylkesmannen 22 søknader i 2015, som er samme antall som året før.

Sau tatt av ulv
Foto: Charlotte Oliversen / NRK