Trafikkulykke E18 Lysaker

Asker og Bærum politidistrikt er på en trafikkulykke på E18 ved Lysaker. Omfanget er foreløpig ikke kjent.