Tog-forsinkelser koster samfunnet en kvart milliard

Punktligheten for norske tog var i fjor på sitt laveste på mange år, viser ferske tall. Verst var det for reisende med Østfoldbanen.

Tog fra Oslo S

En tredjedel av togene var forsinket i 2018, viser ferske tall fra Bane Nor.

Foto: Anders Fehn / NRK

For hvert minutt et tog er forsinket koster det samfunnet ca. 5 kroner per passasjer, ifølge Transportøkonomisk institutt. Til sammen har dermed forsinkelsene i fjor kostet over 263 millioner kroner – og da har man ikke regnet med innstilte tog.

– Tallene viser at 2018 har vært et dårlig år for punktligheten, sier Bjørn Kristiansen, konserndirektør i Bane Nor.

Bjørn Kristiansen er trafikkdirektør i Jernbaneverket

Bjørn Kristiansen, konserndirektør i Bane Nor, beklager ovenfor de reisende.

Foto: Astri Husø / NRK

– Det beklager vi veldig, fordi helt siden 2011 så har vi hatt punktlighet som ligger godt over 90 prosent og det har vi vært veldig fornøyd med, sier Kristiansen.

Det var Aftenposten som først omtalte saken om forsinkelsene på den norske jernbanen i 2018.

– Den største utfordringen i Bane Nor er at vi har et gammelt signalanlegg. Når vi skal vedlikeholde og drifte systemer som er fra 60-tallet er det krevende, men vi har et program for å bytte ut dette, sier Kristiansen.

Verst for togene i rushtiden

– Vi er slettes ikke fornøyd. Tilliten til togselskapet dannes blant annet ved punktlighet, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef NSB.

Verst var forsinkelsene på Øst- og Vestfoldbanen. Bare 70 prosent av togene gikk som de skulle, men målet til Bane Nor er at 91 prosent av togene skal gå til riktig tid.

Åge-Christoffer Lundeby

Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef NSB, sier de ikke er fornøyd med punktligheten i fjor.

Foto: NSB

– Hvis du ser på årsakene til forsinkelsene hadde NSB ansvaret for drøyt 15 prosent.

Lundeby forklarer at mye av det skyldes at togene blir stående for lenge på stasjonen, når mange skal av og på.

Et lokaltog er forsinket hvis det kommer mer enn tre minutter og 59 sekunder forsinket til ankomststedet, mens på en lagdistanse er grensen fem minutter og 59 sekunder.

– Betyr at folk må gjøre jobben selv

Når Transportøkonomisk institutt regner på kostnadene ved forsinkelser for reisende med tog, tenker de på konsekvensene dette får for passasjerene. Både når det gjelder tapt arbeidstid og fritid for å få dagen til å gå opp, forteller Askill Harkjerr Halse, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

Askill Harkjerr Halse

Det er slående at punktligheten er såpass lav, sier Askill Harkjerr Halse, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Det er slående at punklighetheten er såpass lav. Hvis toget er fire-fem minutter forsinket, så betyr det at folk må gjøre den jobben selv med å regne ut når ca. toget kommer, sier han.

Halse sier at det vil føre til at færre tar toget, hvis togene ikke kommer når de skal.

– Vi har kommet frem til at hvis man får halvert mengden forsinkelser, så vil det gi en økning i togtrafikken på 3 til 4 prosent.