Vil løslate Murud

Tingretten vil løslate den underslagssiktede Frank Murud, men kjennelsen ble anket. Dermed blir Murud sittende, minst noen dager til.

Undervisningsbygg
Foto: Cornelius Poppe, Poppe, Cornelius

Kjennelsen om å løslate den tidligere eiendomssjefen i Undervisningsbygg er påkjært til lagmannsretten, og gitt oppsettende virkning.

Det vil si at Murud forblir i varetekt til lagmannsretten har behandlet saken, trolig senere denne uken.

Politiets begrunnelse for fortsatt varetekt for Murud var ikke den vanlige om bevisforspillelse eller fare for at han ville unndra seg straff.

Det er paragraf 171 i straffeprosessloven som regulerer disse forhold, men politiet forsøkte ikke å vinne fram ved å vise til den vanlige paragrafen.

- Å slippe Murud fri kan skape utrygghet

Derimot ba påtalemyndigheten om fortsatt fengsling etter paragraf 172 i samme lov.

Der står det at en løslatelse fra varetekt ikke må være egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet.

Muruds forsvarer blir sjokkert hvis lagmannsretten går med på fortsatt fengsling på denne bakgrunnen.

- Det vil være nokså sensasjonelt dersom lagmannsretten går med på dette, sier Muruds forsvarer Anders Brosveet.

Det er første gang påtalemyndigheten har forsøkt å benytte denne paragrafen i saker der noen er siktet for økonomisk kriminalitet.

Normalt brukes paragrafen bare i drapssaker eller ved alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.

Lagmannsrettens avgjørelse vil derfor ha stor prinsipiell betydning.