Strømproblemer på Ski stasjon

En kjøreledning har falt ned ved Ski stasjon tirsdag formiddag. Jernbaneverket vet ikke hvor lang tid det vil ta å få reparert den ødelagte kjøreledningen, men antar at dette vil påvirke togtrafikken på Østfoldbanen i flere timer fremover.