Stor vannlekkasje på Steen og Strøm

Store vannmengder samlet seg i kjøpesenteret Steen og Strøm i Oslo. Trolig er det et sprinkelanlegg som er lekk.

Vannlekkasje ved Steen og Strøm

30 til 40 kubikkmeter med vann samlet seg i syvendeetasje på kjøpesenteret Steen og Strøm i Oslo natt til torsdag.

Foto: Hanne Roald

Like før klokken 07.00 torsdag jobber fortsatt Oslo brann- og redningsetat sammen med private firmaer for å suge opp de store vannmengdene. Vannet har trolig lekket ut av et sprinkelanlegg.

Brannmester Per Teigen

Brannmester Per Teigen

Foto: Hanne Roald / NRK

Det er mye vann i hver etasje nedover og vi har satt inn fem vannsugere, forteller brannmester Per Teigen til NRK.

Vi har også satt inn fem pumper som suger fra en vannhøyde på fire centimeter og oppover.

Stig Henning Duaas, vaktkommandør i Oslo brann- og redningsetat, forteller at det var store mengder vann da de kom frem til kjøpesenteret like etter klokken 01:00 i natt.

– Det var omfattende mengder med vann på stedet derfor sende vi rundt ni biler med pumper og vannsuger. Det gjorde at vi fikk kontroll ganske fort, sier han.

Duaas tror det er et lekk sprinkelanlegg som er årsaken til lekkasjen.

Mellom 30 og 40 kubikk med vann

Pål Henrik Kristiansen driftsdirektør i Søylen Eiendom

Pål Henrik Kristiansen, driftsdirektør i Søylen Eiendom.

Foto: Hanne Roald / NRK

Pål Henrik Kristiansen som er driftsdirektør i Søylen Eiendom, som eier bygget forteller hva som møtte han da han kom frem til kjøpesenteret i natt.

– Jeg fikk en telefon 01:30 om at vi hadde en stor vannlekkasje inne på kjøpesenteret. I syvende etasje sto det en halvmeter med vann.

Hvor store mengder er det snakk om?

– Vi anslår at det har lekket ut mellom 30 og 40 kubikk med vann. Det er rundt ni-ti tankbiler med vann, sier Kristiansen.

De største skadene er i syvende etasje som er lager og kontor. Vannet derfra renner nedover i salgslokalene. Men her er det små skader. Kristiansen forteller at kjøpesenteret ikke kan åpne til vanlig tid.

– Vi har send ut en tekstmelding til alle som jobber her om at vi skal ha et informasjonsmøte. Vi håper vi at vi kan åpne igjen rundt lunsjtider, sier han.