Normal

Slamkjører tapte i retten

Renseanlegget RA2 får ta arrest i alle eiendelene til slamkjører Eilert Støen og selskapet hans. Det har lagmannsretten bestemt.

Renseanlegget RA2
Foto: NRK

Granskerne etter vannverkskandalen mener Støen har vært sentral i tappingen av det interkommunale selskapet og vil sikre seg verdiene.

- Støen er den eneste som har motsatt seg arrest i Norge, og den saken har både vært behandlet i Nedre Romerike tingrett og i Eidsivating lagmannsrett, og arresten er opprettholdt i begge instansene, sier selskapenes advokat Asle Bjelland.

Styret i Nedre Romerike vannverk og renseanlegget RA2 vil sikre seg mot at verdiene forsvinner før de får gått til erstatningssøksmål mot tidligere vannverksdirektør Ivar T. Henriksen, hans sønn Pål Henriksen og slamkjører Eilert Støen.

Får kun penger til livsopphold

Mens far og sønn Henriksen godtok kravet med en gang, har Støen forsøkt å stanse arresten i eiendelene sine.

Han mener kravet gjør at han er truet med konkurs både privat og forretningsmessig.

Men selskapene står på sitt, og nå har de tre tiltalte kun nok penger nok til å greie seg i hverdagen. Hus, hytter og annet til en verdi av 33 millioner kroner fra de tre til sammen har selskapene nå sikret seg kontrollen over.

- Det er fast eiendom, hus og hytter, og det er bankkonti av ulike slag. Det er også maskiner, utstyr og kjøretøy og diverse løsøre sier Bjelland.

- Betyr det at ingen av de tre tiltalte har tilgang til sine egne verdier verken i Norge eller i utlandet?

- Arresten gjelder bare i Norge. Og i Norge er det slik at både fast eiendom, aksjer, bankkonti og annet er sperret, men de får dekning til livsopphold, sier Bjelland.