Slakter parkplaner på Bygdøy

Riksantikvaren slakter kommunens reguleringsplan for Bygdøy natur- og folkepark.

Bygdøy
Foto: Hanna Kosonen Geiran©Riksantikvaren

Reguleringsplanen åpner blant annet for en barnehage og en fotballbane på områder riksantikvaren ønsker fredet.

Fungerende riksantikvar Unni Grønn frykter at planene vil ødelegge kulturmiljøet på Bygdøy.

- Splitter opp området

- Planen ivaretar ikke de interesser vi er opptatt av i området på en tilfresstilllende måte. Den splitter opp området, og vil gi en uheldig videre forvaltning av området. Den er også i noen sammenhenger i konflikt med våre interesser og derfor må vi be om at planen stoppes så vi får en videre dialog, sier Grønn til NRK Østlandssendingen.

I den foreløpige reguleringsplanen fra Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune åpnes det blant annet for å bygge en barnehage i den gamle skolehagen i Hengsengsveien. Dette mener riksantikvaren vil fjerne historiske spor og gjøre gjenopptagning av skolehagedrift umulig.

Fotballbane

Planen åpner også for å bygge en fotballbane midt i Landskapsparken på Eiendommen Stømsborg, som er nærmeste nabo til Kongsgården.

Også dette vil fjerne viktige historiske spor mener Riksantikvaren.

- Det vi frykter er at området ikke forvaltes på en helhetlig måte, at det kommer nye elemeter inn i området som vil være ødeleggende for de verdiene vi er satt til å ta vare på hos riksantikvaren, sier hun.

Kart over Bygdøy

Det aktuelle området er markert.

Foto: Plan- og bygningsetaten

- 150 år uten å bli ødelagt

Mange instanser har svart på planforslget som ble lagt ut på høring i sommer. Flere har kommet med innsigelser mot planen, og støtter langt på vei riksantikvarens bekymring. Byantikvaren og fylkesmannen er blant disse.

Også direktør Olav Aaraas i Norsk folkemuseum, som i dag forvalter store deler av områdene på Bygdøy, støtter riksantikvaren.

- Nå har dette omrdået blitt tatt hånd om av svenske og norske konger i kanskje 150 år uten å bli ødelagt. Og når man så lager en plan for å sikre området, begynner man med en gang å spise av det. Barnehager og idrettsplasser er gode formål, men vi kan ikke ødelegge viktige kulturverdier for slike ting. Jeg synes denne planen er ubrukelig i den formen den har nå, mener Aaraas.

Tvinger fram dialog etter innsigelse

Plan og bygningsetaten skal nå ta med innsigelsene og legge fram et forslag til bystyret i Oslo før jul.

Hvis forslaget blir vedtatt uten at riksantikvaren har blitt hørt, blir vedtaket ugyldig, og saken sendt til mekling hos fylkesmannen og i siste instans vil Miljøverndepartementet avgjøre saken.

- Nå har vi fremmet en innsigelse, og når man gjør det vil det være en videre dialog. Gjennom det håper vi vi kan komme videre på en positiv måte, sier den fungerende riksantikvaren.

Natur- og kulturverdier, Hengsåsen (gårdstun, Hengsenga)

Natur- og kulturverdier, Hengsåsen (gårdstun, Hengsenga)

Foto: Plan- og bygningsetaten

- Et område Oslo-befolkningen er glad i

Riksantikvaren jobber i disse dager med et forslag til områder som bør fredes på Bygdøy. Flere av disse områdene er berørt i reguleringsplanen, og Riksantikvaren er provosert over at kommunen ikek har ventet med forslaget til dette var klart.

- Befolkningen i Oslo kjenner dette området som et friluftsområde de er glad i, og vi er opptatt å beholde området slik det fremstår i dag med en forsiktig utvikling, sier Grønn.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune vil ikke kommentere saken før den endelige reguleringsplanen blir lagt fram.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.