– Hvor mange millioner er sløst bort?

Nordstrand skytterlag mener Bymiljøetaten har kjørt skytebanesaken i grøfta. Nå krever Arbeiderpartiet svar på hvor mye penger som er sløst bort.

Slik kan en underjordisk skytehall på Åsland med idrettspark på toppen se ut

Bare en drøm? Slik kan en underjordisk skytehall på Åsland med idrettspark på toppen se ut.

Foto: Link Landskap / Illustrasjon

Fem år etter at Prinsdal skytebane ble lagt ned etter naboprotester, står Nordstrand skytterlag fortsatt uten erstatning, tross fagre løfter fra Oslo bystyre om ny bane.

Optimismen for to år siden er snudd til frustrasjon. Da hadde bystyret nettopp bevilget 85 millioner kroner for å fullfinansiere en underjordisk skytehall ved Åsland Pukkverk på grensen til Ski.

Skulle sette i gang

Planene for skytehallen var utarbeidet av Multiconsult, kvalitetssikret av Holte Consulting, og reguleringsplanen var godkjent av bystyret.

Men i stedet for å sette i gang valgte Oslo kommunes Bymiljøetat, ifølge Nordstrand Skytterlags leder Ola A. Sannes, å kjøre prosjektet i grøfta.

– Vi hadde et kvalitetssikret forprosjekt som Bymiljøetaten for to år siden bare skulle gjenninføre. Så valgte etaten å avvike fra prosjektet og lage et helt annet konsept. Det har ført til kraftig økte kostnader og forsinkelser.

– Nå har prosjektet stoppet opp fordi man valgte å lage et konsept som lå langt utenfor kostnadsrammene, konstaterer en oppgitt skytterlagsleder.

Tatt for lang tid

Ola Sannes, leder i Nordstrand skytterlag

Ola A. Sannes, leder i Nordstrand skytterlag har stått uten bane i fem år.

Foto: NRK

Assisterende direktør i Bymiljøetaten, Knut Gabestad, sier at det var nødvendig å endre prosjektet blant annet fordi skytterhuset var for lite, selv om skytterne mener å kunne dokumentere at dette er tull og tøys.

– Det var behov for å gjøre noen justeringer. Det var blant annet ting som var underdimensjonert, sier Gabestad.

Dette har tatt veldig lang tid?

– Ja, jeg er enig i at denne prosessen har tatt for lang tid, og det tar vi lærdom av til senere prosjekter.

Men skytterne viser til at forprosjektet var utarbeidet av de ledende miljøene på disse områdene og mener å kunne dokumentere at endringene var unødvendige?

– Det er vi nok uenige på en del punkter, rett og slett. Det får vi bare konstatere, sier Gabestad.

Pengene har rent ut

Etter at Bymiljøetaten begynte å lage et helt annet prosjekt enn det som var kvalitetssikret og fullfinansiert, har pengene rent ut, blant annet til nye konsulenter og arkitekter.

Nå har Arbeiderpartiet stilt en rekke kritiske spørsmål til miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen.

– Vi krever svar på hvor mange millioner kroner som er sløst bort, sier Arbeiderpartiets fraksjonsleder i samferdsels- og miljøkomitéen, Abdullah Alsabeehg.

– Dette var et byggeklart og fullfinansiert prosjekt. Det kunne stått ferdig i juni i år, altså om noen få måneder. Nå går det minst to år til, sier Alsabeehg.

Skyttehall på Åsland

Slik kan den underjordiske skytehallen på Åsland se ut.

Foto: Hille Melby Arkitekter / illustrasjon

Anstrengt forhold

Underveis i prosessen har forholdet mellom Bymiljøetaten og skyttermiljøet blitt stadig mer anstrengt. I det kommunale skytebaneutvalget har kritikken av prosjektstyringen vært knallhard.

Skytterpresident Jan Tore Berg-Knutsen kaller kommunens håndtering av saken katastrofalt dårlig i siste nummer av Norges Skytterforbunds medlemsblad Skytternytt. Nestsjefen i etaten tar selvkritikk.

– Vi har ikke greid å bevare et så godt samarbeidsklima med skytterlaget som vi hadde ønsket. Det er derfor det har oppstått en del gnisninger nå på tampen.

Det blir skytehall

Knut Gabestad avviser imidlertid at prosjektet Åsland skytehall er kjørt i grøfta.

– Vi tar en ekstra runde for å tilpasse prosjektet og foreta en ytterligere kvalitetssikring av kostnadsanslagene.

– Jeg er veldig sikker på at vi klarer å få realisert dette prosjektet på en slik måte at det tilfredsstiller de kravene skytterlaget har, sier Gabestad.

Hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på, vil de videre utredningene av tre ulike skytehall-alternativer vise.

Ikke Rolls Royce-anlegg

prinsdal skyttebane

Nyrekrutteringen har stoppet opp på Prinsdal skytebane etter Bymiljøetatens nye konsept.

Foto: NRK

– Det blir ikke noe Rolls Royce-anlegg, men det var kanskje ikke meningen heller, sier Knut Gabestad.

Imens står Nordstrand Skytterlag uten bane på sjette året, og nyrekrutteringen har stoppet opp.

– Det er fortvilende at man nå skal sette i gang med nye utredninger. Vi har et kvalitetssikret forprosjekt man skulle ha gjennomført for to år siden. Gå tilbake til det. Vi trenger ikke flere utredninger, sier skytterlagsleder Ola A. Sannes.