Røyk fra bensinpumpe

Brann- og redningsetaten i Oslo er på Statoil-stasjonen ved Abildsø. Det meldes om røykutvikling fra en bensinpumpe.