NRK Meny

Oslo har fått en småhusplan igjen

Den nye og strengere småhusplanen som Oslo bystyre vedtok i 2013 er likevel gyldig. I planen ble reglene for hva som kan bygges på byens 29 000 villatomter innskjerpet, men tidligere i år stemplet fylkesmannen planen som ugyldig. Nå har Kommunaldepartementet omgjort fylkesmannens vedtak, og dermed er det igjen vanskeligere å bygge ut villatomtene.