NRK Meny

Oslo-budsjettet 2015

 • Oslo-enighet om revidert


  En styrking av eldreomsorgen er den største påplusningen i forliket om revidert Oslo-budsjett mellom Frp og byrådspartiene. I tillegg til snaut 50 millioner kroner mer til eldre, betyr forliket blant annet at Christiania Roklub får penger til mudring av Bogstadvannet.

 • Mer til eldre og idrett

  Byrådspartiene og Frp gir mer penger til hjemmetjenesten og til sykehjemmene. Det skal bygges flere idrettsanlegg, og frivillige tiltak på sosialsektoren er reddet. Byrådet fikk gjennomslag for å ta imot 520 flyktninger.

 • Enighet om Oslo-budsjettet

  Byrådspartiene og Fremskrittspartiet er enige om neste års Oslo-budsjett. Høyres gruppeleder Øystein Sundelin varslet fra bystyrets talerstol at byrådspartiene om kort tid vil legge fram et nytt forslag i forståelse med Frp.

 • Jobber med skisse

  Byrådspartiene og Fremskrittspartiet har kontakt for å finne en løsning på budsjettfloken i Oslo bystyre. Det jobbes med en skisse før avstemningen starter senere i ettermiddag, men det skal ikke være snakk om en helhetlig budsjettavtale.

 • Brudd i budsjettforhandlingene

  Flertallet i Frps bystyregruppe sa tirsdag kveld nei til det siste tilbudet fra byrådspartiene i Oslo. Carl I. Hagen sier at bosetting av flyktninger og pengebruken i Bjørvika er blant årsakene til bruddet. Det er nå uklart hva som skjer når bystyret behandler budsjettet torsdag.