NRK Meny

Ønsker øremerkede midler

Leder i elevorganisasjonen i Akershus mener regjeringen burde øremerke pengene som bevilges til skolehelsetjenesten. I fjor bevilget regjeringen 200 millioner kroner til skolehelsetjenesten, der bare 30 prosent av pengene gikk til ansettelse av helsesøstre, mener lederen. Helse og omsorgsdepartementet sier at øremerking ikke er nødvendig da kommunene er forskjellige og trenger rom for individuelle vurderinger.