NRK Meny
Normal

Nei til dieselforbud er dårlig nytt

Samferdselsbyråden er oppgitt over at Statens vegvesen ikke ønsker å gå inn for dieselforbud i hovedstaden.

Ola Elvestuen

Samferdseslbyråd Ola Elvestuen fra Venstre mener dieselforbud er det beste akuttiltaket for å få ned forurensningen i Oslo.

Foto: NRK

Statens vegvesen mener at et dieselforbud på sterkt forurensede dager blir for komplisert å innføre.

– Dette er dårlig nytt for de som plages av allergi og dårlig luft i Oslo, sier samferdselsbyråd Ola Elvestuen fra Venstre.

Elvestuen var en av initiativtakerne da Oslo kommune i fjor vinter gikk inn for at det skulle være forbudt å kjøre dieselbiler i visse perioder i hovedstaden.

– Passivt av vegvesenet

I et brev som ble sendt til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo kommune mandag, kommer det frem at Statens vegvesen mener et slikt forbud blir vanskelig, skriver Aftenposten.

– Jeg hadde forventet konkrete tiltak fra vegvesenet på hvordan vi kan få renere luft. Ikke en passiv holdning som bare påpeker problemet, sier Elvestuen.

Ifølge brevet mener vegvesenet at det vil være større ulykkesrisiko for tungtransport som må kjøre dårligere veier.

– Istedenfor å påpeke det, mener jeg at vegvesenet må se på hvordan de kan gjøre det mer trafikksikkert ved disse alternative veiene.

Allergiforbundet skuffet

I brevet konkluderes det med at vedtaket blir for komplisert å gjennomføre. Blant annet peker de på at det vil hindre folk med dieselbil å komme raskt nok til viktige steder - som for eksempel sykehus.

– Vi er skuffet, det betyr at vår gruppe må slite i enda flere år under perioder med høy forurensning, sier fagsjef i Astma og allergiforbundet, Britt Ann Høiskar.

Hun avviser vegvesenets argument.

– Hvis det hadde vært en nødsituasjon så er det klart at dieselbiler må få unntak til å kjøre inn til byen. Nå står vi uten akuttiltak og det er veldig uheldig. Hvis de fjerner muligheten for dieselforbud så må en inn med noe annet, påpeker Høiskar.

Hun mener at lavutslippssoner er et alternativ. Det går ut på at folk som kjører dieselbil må betale mer for å komme inn til Oslo.

Handler ikke om penger

– Vi har ikke vurdert kostnader i det hele tatt, sier avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, Ing- Christine Ericson.

– Det er rett og slett for komplisert å gi ut informasjon så raskt at trafikantene oppdager det. Det er viktig at folk bryr seg om de tiltak som trer i kraft.

Ericson legger til at vegvesenet er opptatt av luftforurensningen i Oslo.

– Vi er opptatt av å finne løsninger som kan bidra til å redusere den langsiktige eksponseringen av forurensing. Det er den som har størst konsekvens for helsen, påpeker avdelingsdirektøren som sier de vil gå i dialog med kommunen.

Regjeringen må på banen

Ettersom Statens vegvesen ikke er villig til å ta utgiftene, mener byråden at ansvaret må gå videre til regjeringen.

– Nå er det opp til regjeringen. De må ikke godta det Statens vegvesen har sendt brev om. Det er få dager det dreier seg om et dieselforbud, men det fører til at 30 prosent av byens befolkning har problemer disse dagene, påpeker Elvestuen.

Byråden legger til at det ikke finnes noen andre akutte tiltak, men vil fortsette med å se på på de langsiktige tiltakene.

Det innebærer blant annet utbedring av kollektivtrafikken og tilrettelegging for elbiler.

Hør hva folk mener om at vegvesenet sier nei til dieselforbud i Oslo.