Dropper idrettsdugnad

Foreldre med minoritetsbakgrunn er mye dårlige enn andre til å følge opp barna i idrettslag. De deltar mindre på dugnad, og kjører sjeldnere på kamp.

Illustrasjonsfoto
Foto: Tøsse, Anders / SCANPIX

Det er en undersøkelse utført av Norsk Institutt for By- og Regionsforskning (NiBR) har gjort blant 23 idrettslag i Groruddalen, som avdekker dette.

 

Foreldrene med minoritetsbakgrunn har en tendens til å falle fra når ungene deres blir tenåringer.

Derfor er det nesten bare etnisk norske foreldre som deltar på dugnad, stiller opp for kjøring til kamper, er med i heiagjenger, og påtar seg oppdrag som trenere og lagledere for barn over 15 år.

Av tilsammen 65 lagleder i de 23 lagene som var med i undersøkelsen, hadde bare 5 minoritetsbakgrunn.

Språktrøbbel og kveldsjobb

Undersøkelsen viser at blant minorietsforeldre med barn i denne aldersgruppen deltar bare en av ti på dugnad. Det tilsvarende tallet for foreldre med norsk bakgrunn er seks av ti.

Forsker ved NiBR, Yngve Carlsson, tror det er flere grunner til at minoritetsforeldre ikke er like flinke til å stille opp som andre.

- Mange vet lite om hvordan norsk idrett er organisert, og mangler et forhold til norsk dugnadskultur. Noen kvier seg for å delta på grunn av språkproblemer. Dessuten er det mange av disse foreldrene som må jobbe kvelder og helger, sier Carlsson.

- Idrettslag kan kollapse

Resultatet av undersøkelsen ble likevel bedre enn forskeren forventet. Blant de yngre barna er en del foreldre flinke til stille opp.

- Men det kritiske er at de i liten grad deltar som lagledere og trenere, sier Carlsson.

Det lave engasjementet blant mange minoritetsforeldre kan få konsekvenser for idretten.

- Idrettslag kan kollapse uten lagledere og trenere, sier forskeren.