Mindre politi på Norway Cup

Det er mindre politi ved Norway Cup i år, fordi politireservestyrken ikke blir brukt.

Dan Herstad og Monica Johannesen fra Manglerud Politikammer jobbet på Norway Cup i 2003.
Foto: Thorset, Ola A. / SCANPIX

Politireserven er politiets svar på heimevernet og består av vanlige folk som blir kalt inn som politi i ulike situasjoner.

Tidligere har rundt 10 personer fra reservestyrken vært tilstede under verdens største fotballturnering, men ikke i år.

- Vi har ikke fått lov til å være tilstede på Norway Cup i år, POD har sagt nei, sier Rasmus Verlo, leder i politireserveforeningen.

Hør mer fra lederen her!

Ikke lovhjemmel

Politidirektoratet har ansvaret for politireserven. Den består av rundt 1000 personer som skal være trenet for å rykke ut ved alvorlige hendelser som naturkatastrofer eller terroranslag.

Tjeneste under Norway Cup anses som trening, men i år har ikke direktoratet godkjent dette.

- Det er fordi at en sånn bruk av reserven ikke finner hjemmel i loven, sier fungerende sjef for beredskapsseksjonen, Sture Martin Vang.

 

Ekebergsletta Norway Cup 2005

Rundt 30.000 spillere gjester Ekebergsletta under årets cup.

Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

30.000 spillere

Denne uka spiller 30.000 fotball på Ekebergsletta, og det er Manglerud politistasjon som sørger for sikkerheten. Stasjonssjefen på Manglerud skulle gjerne sett politireserven i uniform på sletta.

- De syntes det var hyggelig å være her, og vi synes det var hyggelig å ha flere med på laget, sier Gro Smedsrud.

Ledd i nedgradering

Rasmus Verlo mener Norway Cup er et godt eksempel på nedprioriteringen av politireservestyrken.

- Dette er et ledd i nedgraderingen av styrken, mener han.

Etter 11. september skulle politireserven styrkes for å kunne settes inn ved terroranslag. Daværende justisminister Odd Einar Dørum lovte en styrking, men det er ikke blitt fulgt opp. 

Sist gang politireserven ble brukt i større omfang var under OL på Lillehammer i 1994.