MDG vil forby engangsgriller i parker i Oslo

Miljøpartiet De Grønne mener et forbud mot engangsgriller vil gjøre parkene i Oslo hyggeligere. – Det blir for dumt, sier Frp.

Engangsgrill

MDG mener det er for mye søppel i parker og på strender i Oslo. De håper et forbud mot engangsgriller vil føre til mindre søppel.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

– Vi er veldig for at folk skal ha muligheten til å grille, men vi ønsker å gi folk et alternativ ved å ha flere fellesgriller og utleiegriller. Når det er på plass så vil vi forby bruk av engangsgriller, sier Lan Marie Nguyen Berg, De Grønnes førstekandidat i Oslo.

Det selges over en million engangsgriller her i landet hvert år og over 3000 griller blir liggende igjen parkene i Oslo i løpet av en helg. Miljøpartiet De Grønne mener det er et stort avfallsproblem og lite miljøvennlig.

Lan Marie Nguyen Berg

Lan Marie Nguyen Berg,De Grønnes førstekandidat i Oslo, mener et forbud vil gjøre parkene i Oslo renere.

Foto: CF-Wesenberg/Miljøpartiet De Grønne
Camilla Wilhelmsen

Leder i Frps Fylkesstyre i Oslo, Camilla Wilhelmsen, mener forslaget om et forbud mot engangsgrill blir for dumt.

Foto: Fremskrittspartiet

– Det er ikke trivelig å være i parkene når det er så mye søppel. Hele 30–50 tonn engangsgriller blir hentet ut fra Oslo parker og strender i løpet av en sesong. Det er utrolig mye avfall og det er ikke miljøvennlig, sier Berg.

– Blir for dumt

Flere andre har tidligere kjempet for et forbud mot engangsgriller, blant andre Norsk brannvernforening og Naturvernforbundet. Fremskrittspartiet mener derimot fellesgriller og utleiegriller ikke er gode nok tiltak for å innføre et forbud.

– Det blir rett og slett for dumt. Vi kan ikke forby oss ut av alt vi ikke liker. Det er ikke alle som har tilgang til terrasser med permanent grill, og jeg mener alle bør ha muligheten til å grille i det fri, sier Leder i Frp Oslo Fylkesstyre, Camilla Wilhelmsen.

– Vi må komme opp med noen bedre forslag før vi forbyr dette, sier Wilhelmsen.

Wilhelmsen er enig med MDG i at det er for mye forsøpling i parkene i Oslo, men hun mener det finnes bedre løsninger enn et forbud.

– Folk må bli flinkere til å ta med seg søppel hjem og vi trenger flere søppelkasser. Men jeg har ikke tro på et forbud. Jeg tror heller på gode holdningskampanjer og for eksempel gi mer penger til Rusken, sier Wilhelmsen.

– Et forbud vil først komme på plass når tiltak som utleiegrill og fellesgriller er på plass. Jeg tror et forbud vil gjøre at vi slipper alt dette søppelet, sier Lan Marie Nguyen Berg.