Mange til legevakta

Det er stor pågang på Oslo legevakt på grunn av det glatte føret. Det er flest fotgjengere som har kommet inn med ulike skader.