NRK Meny
Normal

Ledelsen omplasseres

Bærum kommune omplasserer ledelsen og nedsetter en granskningskommisjon etter at en ansatt er pågrepet og siktet for grov organisert korrupsjon.

Bærum kommune
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Fire menn er siktet for organisert grov korrupsjon mot Bærum kommune.

Korrupsjonen har sitt utspring i firmaer som driver med håndverktjenester fra nedre Buskerud.

Hør politiadvokat Oddbjørg Angell om siktelsen

Rapport klar i januar

En av de fire siktede er ansatt i kommunen, som medarbeider i Eiendomsforvaltningen. Bærum kommune har nå iverksatt en granskning.

Granskingen skal bringe på det rene om det også er foretatt andre ulovlige eller kritikkverdige forhold i avdelingen.

Granskingsteamet vil i tillegg se på om retningslinjer og rutiner er fulgt, og hvordan avtaler er inngått og kontrollert.

En rapport skal være klar innen utgangen av januar 2007.

Omplasserer ledelsen 

For å sikre en uavhengig gransking, har kommunen valgt å gjennomføre midlertidige endringer i ledelsen av avdelingen.

- Rådmannen understreker at det ikke er mistanke om at disse, eller andre i avdelingen, har hatt kjennskap til- eller medvirket til - de økonomiske mislighetene som ligger til grunn for siktelsen, skriver Rådmannen i en pressemelding.

I tillegg har Rådmannen besluttet å stramme inn kontrollen i forbindelse med attestasjon og anvisning av fakturaer.

Mange korrupsjonskandaler

Det har de siste årene vært en rekke korrupsjonsskandaler på Romerike og i Oslo.

Svindel i Undervisningsbygg Vannverksskandalen på Romerike

Derfor startet rådmannen tidligere denne måneden stikkprøver for å sjekke at innkjøp og avtaler i kommunen skjer i samsvar med lover og regler.

Tidligere i høst ble det besluttet å gjennomføre en ekstern gjennomgang og analyse av risiko, sårbarhet, retningslinjer og rutiner for byggeprosjekter.

Disse tiltakene vil bli sett i sammenheng med det kommunen gjør i forbindelse med den nye korrupsjonsskandalen.

Én er ansatt i kommunen

Politiet mistenker at mannen som er ansatt i Bærum kommune har mottatt bestikkelser for et betydelig beløp, og at han har påført kommunen et tap i millionklassen.

De fire vil bli fremstilt for varetektfengsling fredag og politiet utelukker ikke at flere personer kan være involvert i denne saken.

Politiet har gjennomført ransaking på flere steder, og har tatt beslag i eiendeler og verdier i form av kontanter, bankinnskudd og aksjer hos de siktede.

Pågått i flere år

Bærum kommune skal ha blitt påført milliontap som følge av korrupsjon over flere år.

I en pressemelding fra politidistriktet går det fram at de fire er siktet etter straffelovens paragraf 276 a og b samt 60 a, med en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Etterforskningen har pågått i flere uker, og skal vise at det straffbare forholdet har foregått over flere år, heter det i pressemeldingen.

De fire mennene ble pågrepet denne uken, og blir avhørt på politihuset i Drammen.

Bærum kommunen har åpnet en tipstelefon til granskingsledelsen, med telefonnummer 92056540