NRK Meny
Normal

Kraftige innsparinger i Bærum

Bærum kommune er på vei til å bli en gjennomsnittskommune, sier rådmannen og legger fram spareforslag.

Rådhuset i Bærum

Fra rådhuset i Bærum kommer det i dag et budsjettforslag som betyr kutt i flere år framover.

Foto: Knai, Vidar / SCANPIX

Bærum har lenge vært blant landets aller rikeste kommuner, men endringer i inntekts- og skattesystemet bidrar til at kommunen får mindre å rutte med i årene som kommer.

– Vi er på vei til å bli en gjennomsnittskommune. Det betyr at en god del av tjenestene vi leverer må defineres som "godt nok". Tidligere har vi kunnet levere litt ekstra på noen områder. Det blir borte nå, sier Marit Langfeldt Ege rådmann i Bærum.

Vil verne pleie

Hun vil verne tjenestene innenfor pleie og omsorg fordi gruppen eldre over åtti er økende, også gruppen unge funksjonshemmede er økende.

I rådmannens budsjettforslag som presenteres onsdag, legges det opp til å kutte litt i alle sektorer, og særlig i administrative utgifter.

Utfordrende år

– Vi går noen utfordrende år i møte, men vi kan ikke la være å gå inn i utfordringen. Dette går ikke over av seg selv, sier Marit Langfeldt Ege.

Onsdag legger hun fram et budsjettforslag for neste år som innebærer at sparekniven må slipes. Bærum kommune må spare blant annet fordi inntekts- og skattesystemet er vesentlig endret.

Vikarbruk og konsulenter

– Vi skal kutte på alle sektorer, mest på administrasjon, sier Langfeldt Ege.

Hun peker blant annet på vikarbruken og sier de skal være meget kritisk til konsulentbruk.

Sammenlignet med årets budsjett legges det opp til kutt på 90 millioner kroner i 2011. Men det stopper ikke med dette.

Kutt i flere år

Året etter blir kommunens pengesekk enda mindre romslig. Da planlegges en reduksjon på ytterligere 150 millioner kroner. Og i 2013 skal budsjettet nok en gang slankes med enda 50 millioner.

– I dette forslaget er det ikke noen dramatiske enkeltforslag som for eksempel å legge ned skoler. Det vi heller har forsøkt er å se hva kan vi samordne, og hvor vi kan ta ut noen gevinster, fortsetter rådmannen.

Hva som blir konsekvensen i 2012, kan hun ennå ikke svare på.

Budsjettforslaget skal nå vurderes av de politiske utvalgene og av formannskapet før det gjøres et vedtak 8. desember.